Vis rapport for

Økonomisk rapport

2023

Et todelt næringsliv

Alle bransjer

Slik leser du Økonomisk Rapport

Bank og Finans

Når økonomien skal kjøles ned

Universitetet

Tid for teknologisk oppvåkning

Energi

Har skapt norsk krafthistorie

Bygg og anlegg

Turbulente tider i byggebransjen

Hotell, restaurant og reiseliv

Skaper et hotell for fremtiden

Industri

Utfordrende tider for Huntonit

Handel

Vellykket satsing på jula

Eiendom

– Vi tåler en vanskelig periode

Tall fra andre bransjer

Back to Top