Vis rapport for

Den grønne pionéren

Til tross for flere vanskelige år siden oppstarten i 2009, tror administrerende direktør David Verdu ved REC Solar at pilene nå snur. Det skyldes særlig grønt nybrottsarbeid ved fabrikken.

– 2019 var et forferdelig år for hele REC Solar. Ved vår avdeling i Porsgrunn stoppet vi hele produksjonen i første del av året, og i andre halvdel måtte vi permittere ansatte her i Kristiansand, forteller David Verdu, administrerende direktør i REC Solar Norway.

Bedriften produserer silisium-materialer til bruk i solcellepaneler, og de siste årene har underskuddet vokst. I 2019 endte driftsresultatet for REC Solar Kristiansand på 670 millioner kroner i minus.

– Vi hadde altfor høye kostnader i forhold til de prisene vi fikk for vårt produkt. Samtidig satte vi i gang et stort utviklingsprosjekt som har kostet mye, både penger og ressurser. Cirka 100 av våre 190 ansatte har vært involvert i dette prosjektet, sier Verdu.

Taktiske grep

Oppstarten av prosjektet han snakker om er et av flere grep som er tatt for å sikre god drift i fremtiden.

– Produksjonen blir helsirkulær, ved at vi går fra å bruke 100 prosent kvarts som råvare, til å bruke 100 prosent avfall fra solbransjen. Dette gjør også at produksjonskostnaden går ned, forteller Verdu.

I tillegg har man endret produksjonen fra multi- til monokrystallinske produkter.

– Dette gjør at produksjonen får et svært lavt karbonfotavtrykk, produktet vårt blir mer attraktivt og vi får en høyere pris for det, forklarer Verdu.

Nybrottsarbeid

Til nå er det ingen andre som har klart å gjenbruke avfall til solindustrien, med den kvaliteten som kreves for å produsere solceller. Ved teknologiavdelingen til REC Solar fikk de det til i et pilotprosjekt i 2016, og i disse dager starter prosessen opp. Dette gjør at verdens reneste silisium nå produseres i Kristiansand.

– Det er tungt og krevende å bygge ny industri. Jeg er ekstremt imponert over de ansatte, og det vi har prestert her er helt utrolig. I slutten av januar satser vi på å være oppe i 100 prosent produksjonskapasitet, sier Verdu.

Han fortsetter:

– Ingen har gjort dette før, og det er spennende. All ny, grønn industri innebærer høy risiko, fordi utviklingen skjer så raskt.

Meningsfylt arbeid

Mens lave olje- og gasspriser førte til noe lavere omsetning og resultat i energibransjen i 2019, har solbransjen hatt ekspansiv økning i flere år. Koronapandemien har imidlertid vært merkbar også her.

– Vi startet opp med stor entusiasme i januar, men etter få uker måtte vi trekke i håndbrekket som en direkte konsekvens av korona. For oss har regjeringens permitteringstiltak vært avgjørende. I dag er alle ansatte tilbake i jobb, og det er gledelig at de fortsatt vil jobbe her. Jeg tror det skyldes at arbeidet med bærekraft, ny teknologi og ny industri oppleves meningsfylt, sier Verdu.

Håper på overskudd

Siden oppstarten i 2009 har fabrikken på Fiskåtangen aldri gått i pluss. Verdu ser imidlertid svært lyst på fremtiden.

– Vi har troa på at det snur nå, og for 2021 budsjetterer vi med overskudd for første gang. Noe av det som gir meg aller mest tro på fremtiden er at kunder nå vil betale for lavt karbonfotavtrykk. Tidligere har mange snakket om det, men ikke vært villige til å betale. Nå merker vi at etterspørselen er der, og foreløpig retter vi oss særlig mot markedene i Sør-Korea og Frankrike.

Han avslutter:

– For oss ser det tryggere ut enn noen gang, fordi vi har et markedsgrunnlag som bør gi oss en god fremtid.

Omsetning og driftsresultat i Agder

Lavere olje- og gasspriser i 2019 sørget for noe lavere omsetning og resultat i bransjen.

Indeks: 91 (-8)

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 14.642.248.000 kr | Driftsresultat: 2.271.727 kr | Antall ansatte: 1.634 | Antall selskaper: 128

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Gjennomsnitlig driftsmargin i 2019

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2019

Driftsmargin = Driftsresultat i % av omsetning

Dette tror energi-bransjen om omsetningen i 2021

Tallene er oppgitt i prosent

Back to Top