Vis rapport for

- Det var bom stopp

Reiselivsbransjen var av de som ble hardest rammet da koronapandemien inntraff. For Berg-Hansen reisebyrå ble det viktig å være til stede for kundene i en tøff tid.

– Det første som skjedde da koronaen kom var at mange ringte oss, enten for å komme seg hjem fra utlandet eller fordi de hadde bestilt en tur og var redde for å tape pengene sine. Så i starten måtte vi håndtere svært mange henvendelser. Deretter var det bom stopp, forteller Edith Øslebø, daglig leder ved Berg-Hansen Agder.

Reisebyrået hadde 33 ansatte da koronapandemien inntraff. I dag er de 24.

– Det var noen som hadde en naturlig avgang ved pensjon eller flytting. Av de andre vi dessverre ikke klarte å beholde fikk alle seg ny jobb, heldigvis. Men det var tøft for mange ansatte.

I 2020 hadde Berg-Hansen Agder en omsetning på 13 millioner kroner, mot 33 millioner i 2019. Driftsresultatet endte på minus 1,9 millioner kroner. Hotell-, restaurant- og reiselivsbransjen i Agder hadde en samlet omsetning i 2020 på 3,5 milliarder kroner, mot 4,3 milliarder i 2019.

Satser på service

Det ble raskt satt et mål om at når krisen var over, skulle Berg-Hansen være raskt tilbake i full drift.

– Vi valgte å beholde en god del av arbeidsstokken, men jobbet bare litt hver. På den måten var vi tilgjengelige når kundene hadde behov for oss. Det var jo heller ingen som visste hvor lenge dette skulle vare. Det har vært to vanskelige år, og det er ikke over ennå, sier Øslebø.

Fordi situasjonen knyttet til covid-19 fortsatt er uforutsigbar bruker reisebyåret i dag lenger tid enn normalt på hvert oppdrag. Det fører til lavere inntjening.

– Det hender at et oppdrag må endres både fire og fem ganger. Det koster litt å ha folk på jobb til å gjøre dette, men det kommer en dag i morgen også og derfor har vi valgt å gjøre det slik.

Hun får støtte av markedssjef Ole Iacob Norman, som mener det er en riktig strategi.

– Et av suksesskriteriene i vår bransje er forutsigbarhet, og at folk opplever seg trygge hvis de bestiller en reise gjennom oss.

Nye måter å jobbe på

Som mange andre har Berg-Hansen vært nødt til å skaffe seg flere ben å stå på for å møte fremtiden.

– I et normalår utgjør jobbreiser 60 prosent av vår omsetning, mens feriereiser og det vi kaller «Meeting and event» har 20 prosent hver. Nå er imidlertid møter, arrangementer og konferanser et satsingsområde i hele Berg Hansen-kjeden, og da er det snakk om både digitale og fysiske møter og konferanser, forteller Øslebø.

Hun fortsetter:

– Hvor hardt du treffes av kriser som dette handler mye om kundestrukturen din. Kontorene våre i Nord-Norge, som har 80 prosent innenlandsreiser, merker nedgangen i mye mindre grad enn mange andre.

Sommerfugleffekten

Pandemi til tross, Berg-Hansen har opplevd å få flere nye kunder den siste tiden.

– Eksisterende kunder reiser mindre enn før, så om vi skal vokse er vi avhengig av å tiltrekke oss nye, sier Norman.

De er svært spent på hva fremtiden bringer, og hvordan særlig 2022 blir.

– Det vi tror er at første halvdel av året kan ligge på rundt 60 prosent av omsetningen av 2019, som var et normalår, mens andre halvdel kan krype opp mot 80 prosent av 2019. Men for at det skal skje så er vi helt avhengig av at de store kundene våre begynner å reise igjen, sier Øslebø.

Berg-Hansen har flere store kunder innenfor olje- og energibransjen, samt industribedrifter.

– Det er en sommerfugleffekt her. For at vi skal selge reiser er vi avhengig av at bedriftenes utenlandsoppdrag kan gjennomføres. Når produksjonen stopper opp enkelte steder, for eksempel på grunn av covid-19, utsettes mange oppdrag. I tillegg går det færre fly, og det er dyrere å reise nå enn før, forklarer Norman.

Både han og Øslebø har tro på at reiselivsbransjen vil ta seg opp igjen, men er enig i at det kommer til å ta tid.

– Det er to ulike ting å følge med på. Det ene er veien tilbake etter korona, det andre er hvordan vi kan reise mest mulig bærekraftig.

Kvalitetsbevisste reisende

For bærekraft er viktig for de reisende, skal vi tro Berg-Hansen. I alle fall når det gjelder bedriftsreiser.

– I jobbmarkedet får vi av og til inn store anbud fra det offentlige, og der er bærekraft et krav. Toppledelsen i Berg-Hansen er svært opptatt av dette. I det daglige opplyser vi for eksempel om tog som alternativ der det er relevant, og vi spør kundene om de vil reise mest mulig bærekraftig, sier Norman.

Også komfort er viktig når nordmenn skal ut og reise.

– Folk er opptatt av kvalitet, og vil helst slippe mellomlandinger, avslutter Øslebø.

Omsetning i Agder

Omsetningsnedgang innen reiseliv, men likevel ikke såpass dramatisk som det var grunn til å frykte etter nedstengningen i 2020. Bransjen fikk også et samlet positivt resultat, noe som ikke har vært tilfelle alle steder i Norge – inkludert i flere storbyer.

Indeks: 113 (-28) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 |  Omsetning: 3.485.800.000 kr | Driftsresultat: 42.267.000 kr | Antall ansatte: 9623 |  Antall selskaper: 735

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2022 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top