Vis rapport for

En verdensleder fra Vennesla

Flere ben å stå på gjør Norgesplaster godt rustet til å møte svingninger i markedet, noe som viste seg å være avgjørende for resultatet både i 2019 og 2020.

– Vi har flere ben å stå på, og det gjør at vi i de periodene hvor noen ben skrangler litt har andre områder hvor vi kan gjøre det bra, forteller Per Turnes, administrerende direktør i Norgesplaster.

Venneslabedriften kunne vise til svært gode tall for 2019, med en omsetning på 170 millioner kroner. Dette er bedriftens høyeste omsetning noen gang.

– Det store volummarkedet vårt hadde ingen vekst i 2019. Med dette mener jeg eksportmarkedet, hvor vi leverer råvarer til medisinsk utstyrsindustri. Dette markedet varierer fra år til år, og flere faktorer spiller inn her. Det har blant annet med verdensøkonomien å gjøre, og om våre kunder vinner anbud og klarer å få til vekst, sier Turnes.

Han fortsetter:

– Det at vi likevel gjorde det så bra skyldes at det norske markedet, som dreier seg om førstehjelpsutstyr og merkevarene Snøgg og Norgesplaster, hadde et svært godt år. Det balanserte ut inntjeningen.

Vanligvis står eksport for to tredeler av bedriftens omsetning.

Tidenes oppsving

Mange bedrifter opplevde nedgang da covid-19 begynte å spre seg. For Norgesplaster var det motsatt.

– Helt i starten, da det ble kjent at viruset spredte seg rundt i verden, opplevde vi en boost vi aldri har sett maken til. De første fire månedene i 2020 hadde vi mye høyere omsetning enn det vi hadde på samme tid i 2019. Da trodde vi det skulle gå til himmels, fordi alle ville fylle lagrene og var redde for å gå tom for medisinsk utstyr.

Oppturen varte imidlertid ikke lenge.

– Mai og juni var katastrofale måneder for oss. Sykehusene forberedte seg på korona, og det meste av operasjoner stoppet opp. Våre produkter, som i stor grad brukes til å måle hjerterytme under operasjon, ble liggende ubrukt på lager, forteller Turnes.

Mot slutten av året har tilstanden i markedene til en viss grad stabilisert seg, og til nå i koronapandemien har ikke Norgesplaster permittert noen av sine ansatte.

– Vi er ikke helt der vi ønsket å være nå, men det har normalisert seg noe. Vi merker ikke den samme effekten i runde to av pandemien som vi gjorde i starten. Likevel tror jeg mange lagre fortsatt er fulle av produkter som skal brukes ved sykehusene.

Satser på smal nisje

I dag er bruk av munnbind relativt utbredt i Norge, men slik var det ikke da pandemien slo innover landet i vinter.

– I starten lurte vi på om vi skulle importere munnbind fra en av våre kvalitetssikrede leverandører i Kina, men da var ikke markedet der. Kundene våre ville ikke ha munnbind. Da dette snudde så vi fort at det kom mange aktører på markedet, og lot derfor være å hive oss på bølgen, forteller Turnes.

Merkevarene Snøgg, som i stor grad består av førstehjelpsutstyr og hjertestartere til industri og næringsliv, og Norgesplaster, som de fleste kjenner til, er svært viktige for bedriften. Det er imidlertid et annet produkt som er det viktigste, og som alene utgjør halvparten av bedriftens omsetning.

– Det er råvaredelen til EKG-elektroder som blant annet måler hjerterytme. Her har vi funnet oss en liten nisje, og på dette området har vi nesten halvparten av verdensmarkedet. I dag er India det største markedet vårt, noe som er veldig spennende, avslutter Turnes.

Omsetning og driftsresultat i Agder

Industrien hadde et kraftig fall i Agder etter oljesmellen i 2014, og det er langt igjen til toppårene da samlet omsetning var det dobbelte.

Indeks: 46 (+3)

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 26.570.810.000 kr | Driftsresultat: 1.019.615 kr | Antall ansatte: 10.295 | Antall selskaper: 607

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Gjennomsnitlig driftsmargin 2019

Driftsmargin = Driftsresultat i % av omsetning

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2019

Dette tror industri om omsetningen i 2021

Tallene er oppgitt i prosent

Back to Top