Vis rapport for

Selskapet er slanket og skuta er snudd

De vinner det ene prestisjeprosjektet etter det andre her på Sørlandet, men økonomisk har Kruse Smith lagt noen krevende år bak seg. Nå har selskapet tatt grep og ser mot lysere tider - på tross av en vanskelig pandemi.

2019 var et knallår for byggebransjen i Agder, men Kruse Smith Entreprenør gikk ut av fjoråret med negativt fortegn.

– 2019 var ikke et godt år for oss. Vi hadde et relativt stort minus, og har tatt konkrete grep for å komme i pluss, sier Jon Syrtveit, konsernsjef i Kruse Smith Entreprenør, og forklarer nærmere:

– Vi er en slankere organisasjon nå enn i 2019. Vi har vært gjennom både omorganisering og nedbemanning.

Usikkerhet i bransjen

Slankingen ga resultater, og alt så lysere ut for Kruse Smith på nyåret, men så kom koronapandemien og overrasket oss alle.

– Den kom ubeleilig, ingen tvil om det. Da tallene våre var blitt bedre og vi følte oss trygge, fikk vi en pandemi i fleisen. På tross av dette er tallene for 2020 absolutt bedre, og antagelig blir de enda bedre i 2021. Skuta er snudd og vi er definitivt på rett vei, sier Syrtveit.

Han er likevel spent på hvor hardt koronapandemien treffer. Så langt i år har de greid å holde i gang byggeprosjektene sine, men han ser mulige utfordringer i horisonten.

– Jeg merker at en del prosjekter utsettes, spesielt i det private, og er rimelig sikker på at dette vil vare ut deler av 2021. Bransjen generelt er bekymret for ordresituasjonen fremover. I dette bildet har det offentlige et særlig ansvar. Jeg håper derfor det offentlige holder sine prosjekter i gang, og gjerne fremskynder prosjekter. Det kan fort vise seg å være samfunnsøkonomisk klokt i det lange løp.

Store prosjekter

Syrtveit forteller at mange i bransjen nedbemanner som følge av koronasituasjonen, men at bedriftene i Agder klarer seg bedre enn ellers i landet. Det gjelder også Kruse Smiths avdelinger her i fylket, som har landet en rekke store prestisjeprosjekter de siste årene.

– Selv om Kruse Smith har hatt negative tall noen år, har Agder-tallene vært bra. Vi har veldig kompetente folk, jeg tror det er grunnen til at vi vinner disse store prosjektene, sier han, og sikter blant annet til nytt politihus på Jernbanetomta, Kunstsilo og den nye Kulturskolen.

Optimisme

Byggebransjen i Agder hadde et godt fjorår. Både driftsresultat på 6.983.252.000 kroner og omsetningen på 56.312.459.000 kroner var rekordhøy for de 8.244 selskapene i Agder i 2019. Selv om koronapandemien har ført til usikkerhet i bransjen, og Kruse Smith Entreprenør ikke hadde et like godt 2019 å lene seg på, er de optimistiske i Norges største familieeide entreprenørselskap.

– Vi tok innover oss at vi måtte ta grep for å få positive tall, og det ser ut til å gi resultater. Fremover skal vi jobbe med å styrke kjernekompetansen og bli enda skarpere på å utvikle og gjennomføre prosjekter til det beste for kundene. Gjennom å levere gode prosjekter skaper vi høy verdi for våre kunder, god lønnsomhet og trygge arbeidsplasser, avslutter Syrtveit.

Omsetning og driftsresultat i Agder

Bygg og anlegg sysselsetter mange, og hadde et godt år i 2019 – faktisk det beste i hele perioden. Både lønnsomheten og omsetningen er rekordhøy.

Indeks: 144 (+7)

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 56.312.459.000 kr | Driftsresultat: 6.983.252.000 | Antall ansatte: 20.811 | Antall selskaper: 8244

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Gjennomsnitlig driftsmargin i 2019

Driftsmargin = Driftsresultat i % av omsetning

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2019

Dette tror bygg og anlegg om omsetningen i 2021

Tallene er oppgitt i prosent

Back to Top