Vis rapport for

God vekst i Agder – så kom korona

I 2019 hadde næringslivet i Agder sitt beste år siden 2014, og siden bunnåret 2016 har det vært en betydelig vekst i lønnsomheten.

Selv om Agder fortsatt ikke er helt på høyde med oljetoppen i 2014 begynner det å ligne årene før, med 188 milliarder kroner i samlet omsetning og nesten 12 milliarder kroner i driftsresultat. Relativt sett, når vi ser på omsetning, henger vi imidlertid fortsatt litt etter årene til og med 2014.

Dette er tall basert på regnskap fra om lag 19.000 selskaper i Agder i 2019.

Dersom vi tar hensyn til hvilken kommune selskapene har ansatte og aktivitet i, viser tallene at Agder har en omsetning på 241 milliarder og et driftsresultat på 18 milliarder, som begge er på linje med 2018.

Tror på bedring

Energibransjen og bank og finans hadde en liten nedgang i omsetning og driftsresultat i 2019, men utover det er det en samlet stigning i disse nøkkeltallene. Grunnet lave olje- og gasspriser i 2019, hadde energibransjen både lavere omsetning og resultat. Nedgangen i bank og finans skyldes hovedsakelig nedgang og tap i forsikrings- og investeringsselskaper. Bankene isolert hadde samlet sett et solid 2019.

I november 2020 gjennomførte Næringsforeningen en konjunkturundersøkelse hos næringslivet i regionen. Denne viser generelt at 40 prosent av bedriftene i Agder tror på en nedgang i omsetning i 2020 fra 2019. Fortsatt er det likevel 1 av 3 bedrifter som tror på en bedret omsetning i 2020 i forhold til 2019, mens 1 av 4 tror den blir uforandret.

Tilsvarende tall for 2021 viser omtrent like forventninger målt mot 2020. Samlet sett er det altså en forsiktig optimisme i næringslivet med tanke på fremtiden, til tross for de utfordringene som næringslivet har stått overfor i dette meget spesielle året.

Godt år for handel

Går man inn på enkeltbransjer, så melder både handel, bygg og anlegg og hotell, restaurant og reiseliv om all-time high på omsetning og driftsresultat i 2019. Hver tredje krone som ble omsatt i Agder i 2019, stammer fra bygg- og anleggsbransjen. Utsiktene i bransjen fremover er preget av usikkerhet og nedbemanning, men ifølge konsernsjef i Kruse Smith, Jon Syrtveit, klarer denne bransjen seg bedre i Agder enn i resten av landet.

Handel hadde i 2014 og 2015 en ørliten bølgedal, men har siden hatt en god oppblomstring og treffer en foreløpig topp i 2019.

Konjunkturundersøkelsen viser at over halvparten av bedriftene innenfor handel i Agder tror på en økt omsetning i 2020 målt opp mot 2019, men at 2021 gir en mer uforandret omsetning i forhold til 2020.

Teknologisk optimisme

Hotell-, restaurant- og reiselivsbransjen hadde den beste omsetningen noensinne, og i motsetning til 2018 ga 2019 et positivt driftsresultat. Så kom koronaen. Utfordringene stod i kø, sommeren ga et godt løft da Sørlandet ble «det nye Syden», men dette er utvilsomt den bransjen som kommer dårligst ut i 2020. Her tror i snitt hele 8 av 10 spurte bedrifter at 2020 gir lavere omsetning enn 2019.

Forventningene til 2021 er mer delt. Cirka 40 prosent tror at 2021 blir som 2020, mens i snitt 1 av 3 faktisk tror på en bedring for bransjen i løpet av det neste året.

Verdt å merke seg er IT-bransjens optimisme. Etter en solid knekk i 2018, ga 2019 en svak vekst og troen på fremtiden er stor. Over halvparten av de spurte bedriftene i bransjen sier de vil oppleve økt omsetning i 2020. Tendensen fortsetter ytterligere inn i 2021, der i snitt 2 av 3 mener at bransjen vil oppleve sterk vekst i omsetning og lønnsomhet.

For første gang siden finanskriseåret 2008 hadde bank- og finanssektoren totalt sett et negativt driftsresultat i 2019. Den gjennomsnittlige driftsmarginen i 2019 er imidlertid på sterke 36 prosent, og av storbyene er Kristiansand kun slått av Stavanger, og større enn både Oslo, Bergen og Trondheim.

Bransjen tror totalt sett på et like godt 2020 som 2019, og tilsvarende i 2021.

Foran Tromsø

I sammenligningen av storbyene i Norge, er det tatt høyde for at selskapene ikke har all sin aktivitet der omsetningen rapporteres. Det vil variere mye om 100 prosent tilfaller et hovedkontor i en by eller kommune, eller er delt opp i datterselskap med regnskapsplikt. Eksempelvis ville da olje- og gassindustrien i Stavanger få en stor andel av omsetning og verdiskaping innenfor bransjen, mens det samme ville vært tilfelle for Oslo innenfor bank og finans. For å skape et mer korrekt bilde av verdiskaping og reell aktivitet har man derfor fordelt omsetning og driftsresultat på antall ansatte i de respektive datterselskapene og avdelingene på landsbasis.

I storbyen Kristiansand, her definert som Kristiansand kommune inkludert Søgne og Songdalen kommuner i 2019, er det en total omsetning på 119 milliarder kroner. Dette er 6. størst i landet, og godt foran Tromsø.

Verdiskapingen for alle bransjer er på 33 milliarder i Kristiansand i 2019. Her er Oslo klart størst etterfulgt av Stavanger og Bergen. Kristiansand er også bak Drammen, som er mer sammenlignbar med oss. Men vi er godt foran Tromsø. Korrigerer vi for energi og bank og finans, så nærmer vi oss, men er fortsatt et godt stykke bak de største byene.

God verdiskaping per innbygger

Sammenligner man gjennomsnittlig verdiskaping per innbygger, er tallene mer hyggelige for Kristiansand, justert for energi og bank og finans. Da ligger nemlig Kristiansand foran både Trondheim og Stavanger (sistnevnte har som kjent en stor oljesektor), med en verdiskaping på cirka 300.000 kroner per innbygger, tett opp mot Bergen med sine 304.000,-. Her er Oslo og Drammen i førersetet med opp mot 500.000 kroner per innbygger i 2019. Snittet for hele landet er på 237.000,-.

Hva angår lønnsomhet har næringslivet i Kristiansand en driftsmargin på 8,3 prosent. Dette er noe under Bergen og Trondheim, men langt bak Stavanger på grunn av oljesektoren.

Korrigerer vi for bank og finans og energi, oppnår vi 6,5 prosent og er da på høyde med både Stavanger og Drammen, og foran Trondheim.

Les mer

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Verdiskaping i 2019

Storbyene: Gjennomsnittlig verdiskaping i 2019 per innbygger

Storbyene: Gjennomsnittlig omsetning per selskap i 2019

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin per selskap i 2019

Dette tror bransjene om omsetningen i 2020 (i %)

Dette tror bransjene om omsetningen i 2021 (i %)

Samlede tall for Agder

Omsetningstallene for Agder økte litt fra 2018 til 2019. Det er fortsatt et stykke unna oljetoppen i 2014, men verdt å merke seg at lønnsomheten har bedret seg betydelig siden bunnen i 2016.

Indeks: 99 (+1)

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 188.959.637.000 kr | Driftsresultat: 11.965.425.000 kr | Antall ansatte: 83.947 | Antall selskaper: 18.901

Omsetning i Agder

Driftsresultat i Agder

Justert omsetning i Agder siste tre år

Justert driftsresultat i Agder siste tre år

Back to Top