Vis rapport for

Roligere tider etter pangstart på året

Etter en økonomisk opptur under pandemien, begynner ting å normalisere seg for Aamodt Bygg.

– 2022 går jevnt greit. Det var en pangstart på året i hele bransjen, og så har det roet seg noe de siste månedene. Det vil vi kanskje se i 2023. Men 2022 blir et normalt år, sier Birger Aamodt, daglig leder og medeier i Aamodt Bygg.

Søgne-selskapet, som i oktober flyttet inn i nye lokaler på Mjåvann, hadde i 2021 et driftsresultat på 10,9 millioner. I 2020 var tallet 13,5 millioner. Omsetningen økte imidlertid fra 164 til 184 millioner.

– Resultatet i fjor kan delvis forklares med økte priser under koronapandemien, og delvis med at året før var ekstra godt. Styret konkluderte med at det var et jevnt greit år i fjor også, sier Aamodt.

I byggebransjen var det generelt økt aktivitet gjennom koronapandemien.

– Mange brukte pengene på hjemmene sine i den perioden. Noen gjorde det selv, men mange kjøpte også tjenester. Det som har påvirket bransjen negativt den siste tiden er at materialkostnadene har skutt til værs. Det et til dels en konsekvens av pandemien. Tilgangen på ulike materialer ble dårligere mot slutten av fjoråret og inn i dette året, og prisene ble drevet til himmels, sier Aamodt.

Tøffere konkurranse

Strømkriser og krig har også påvirket byggebransjen, ikke minst i form av en stor økning i stålprisene.

– Krigen er også delvis skyld i strømprisene, og det er en av flere faktorer som gjør at kjøpekraften til privatpersoner er svekket, som igjen gjør at det er færre forespørsler nå. Jeg ser for meg at det fortsetter en stund til. Utslaget av det vil komme for oss i 2023. De jobbene vi gjør nå ble avtalt i vår, så vi ligger gjerne et halvt til ett år på etterskudd i byggebransjen. Jeg forventer derfor et roligere og mer normalt 2023, sier Aamodt.

På grunn av unormalt høy aktivitet i 2021 var det vanskelig å oppdrive kvalifisert arbeidskraft i bransjen.

– Det har endret seg i året vi har gått gjennom. Konkurransen er tøffere i dag enn for et år siden. Det er færre som skal ha utført arbeid, men det er de samme bedriftene som skal gjøre det.

– Hva innebærer dette for dere?

– Vi må være enda mer offensive, og enda mer skjerpet. Det er arbeidet vi gjør i hverdagen som er avgjørende, både når det gjelder tilbud og gjennomføring. Det gjelder å gjøre et godt stykke arbeid hver dag – og så få feil som mulig. Nå har vi god ordretilgang frem til neste sommer, og så er det det vi gjør neste halve året som skal fylle de siste seks månedene i 2023, sier Aamodt.

Trygg bransje

Aamodt er i utgangspunktet en tradisjonell tømrerbedrift som bygger hus og hytter, men også større prosjekter som leilighetsbygg, barnehager og skoler. De tar også mindre oppdrag som renovering og tilbygg. Selskapet har hatt en jevn økning arbeidere de siste årene, og ligger i dag på 57 ansatte. Syv av dem lyder etternavnet Aamodt.

– Vi har ingen målsetninger om å ha et stort familiepreg på selskapet. Vi er opptatt av at lærlingene våre virkelig har interesse for faget. Om de heter Aamodt eller noe annet er ikke viktig. Vi tar inn nye lærlinger hvert år, og de fleste blir værende, sier daglig leder, som omtaler byggebransjen som «en tradisjonell og litt traust bransje».

–  Det har den vært i alle år, og den vil nok forbli sånn en god stund. Det er ikke en bransje som er banebrytende, eller finner på de store sprellene. Men folk skal bygge og bo i fremtiden også, så det er en trygg bransje å være i.

Omsetning i Agder

Bygg og anleggsbransjen vokser videre i 2021, og når rekordhøye 65 milliarder i omsetning. Driftsresultatet faller litt, men holder seg likevel stabilt. 

Indeks: 166 (+19) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2009 til 2011, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2021 | Omsetning: 65.301.141.000 kr | Driftsresultat: 5.234.859.000 kr | Antall ansatte: 22.335 | Antall selskaper: 9.510 

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2021

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2021

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2021

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top