Vis rapport for

Satser på bærekraft

Hotel Norge har stor tro på fremtiden og Kristiansand som destinasjon. Etter å ha gjennomgått en omfattende oppussing, er bærekraft, voksne overnattingsgjester, kurs og konferanser blant satsingsområdene i årene som kommer.

– 2022 ble et godt år, og vi kom ut godt over det vi hadde budsjettert, sier hotelldirektør Raymond Kirknes, som opplyser at hotellet hadde drøyt 55 millioner kroner i driftsinntekter i 2022, mens driftsresultatet endte på 2,3 millioner.

– 2023 har vært tøffere grunnet renteoppgang, høye strømpriser og etterslep fra koronaen. Men isolert sett har det gått greit, påpeker han.

Fokus på bærekraft

Hotellet gjennomgikk en omfattende oppussing i 2019. Det faktum at hotellet nå fremstår i en ny, moderne drakt, er et viktig konkurransefortrinn, ifølge Kirknes.

– Det er lagt ned mye arbeid i bærekraftige løsninger, og vi er for eksempel det eneste hotellet i Kristiansand med solcellepanel. Videre har vi styringsanlegg med sensorer for luft og lys som slår seg av når gjestene ikke er på rommet. Temperaturen stilles automatisk inn ut ifra om rommet er bestilt, bebodd eller står tomt. I konferanse- og møterommene måles CO2-konsentrasjonen og luftkvaliteten. Vi er stolte over at vi har en sterk grønn A på energimerke, forteller direktøren sammen med medeierne Christian Reme og Terje Lund, henholdsvis styremedlem og styreleder i konsernet.

– Vi merker de økte energikostnadene, sier Kirknes og fortsetter:

– Men med de nye systemene har vi redusert forbruket betydelig, noe som er et viktig konkurransefortrinn.

I tillegg til miljørettede tiltak, er hotellet også opptatt av det sosial bærekraft.

– Vi har ansatte med høyst forskjellig bakgrunn og funksjonsnivå, og legger ned mye arbeid i å være en inkluderende arbeidsplass der det er rom for alle, sier Kirknes.

Voksent klientell

Hotellet har valgt å satse på voksne overnattingsgjester, særlig rettet mot kurs- og konferanse-segmentet. Omsetningen er derfor i stor grad preget av utviklingen i bedriftsmarkedet.

– Bedrifter og offentlige aktører er veldig viktige for Hotel Norge, og vi har en del gode avtaler som varer noen år. Det er bra med en miks av det private og offentlige, sier Kirknes, trønderen som startet i oppvasken på Hotel Norge tilbake i 1993.

Kongressalen Stup i åttende etasje med utsikt over hele Kristiansand, er noe av det hotellet er mest stolt av. Her er det plass til 400 personer, med en 50㎡ stor LED-skjerm som kronen i juvelen.

Restaurantbransjen i motvind

Det er relativt god aktivitet i næringslivet, og hotellet har derfor et greit belegg fremover. Derimot er det mer utfordrende tider for restaurantbransjen.

– I restaurantbransjen er det tøft. Bare de siste ukene har fire restauranter i byen stengt dørene. Problemene skyldes dels høye kostander på råvarer og dels nedgang i privatmarkedet grunnet trangere tider for folk flest med inflasjon og rentehevinger. Vi får håpe det kan snu litt i 2024 og at pilene begynner å peke i riktig retning, men vi mistenker at det tar litt tid, sier Kirknes.

Rom for utvidelse

– Med lønnsvekst og andre kostnader som har steget i større grad enn det vi kan legge på prisene våre, så må vi ha fokus på effektivitet og volum. En av fordelene vi har, er at vi kan bygge 90 nye hotellrom og få mye større volum dersom vi ønsker det, forteller hotelldirektøren. Han får støtte av Christian Reme og Terje Lund som forventer at hoteller i norske byer i årene som kommer må bli større for å drive lønnsomt.

Alle tre har tro på Sørlandet og Kristiansand som destinasjon, og at Kristiansand sannsynligvis vil oppleve økt forespørsel innen overnatting og konferanse. Dette henger sammen med at byen stadig vokser, samtidig som det skjer mye spennende på næringslivsfronten med for eksempel kunstsiloen, Morrow Batteries og framtidige prosjekter innen havvind.

Kirknes påpeker også at hotellene i byen, sammen med UiA og Visit Sørlandet, samarbeider godt for å få store arrangementer til Kristiansand som fyller opp hotellene.

Økte renteutgifter

Den omfattende oppussingen av hotellet har kostet mellom 150 og 200 millioner, og den høye renta påvirker resultatet.

– Vi har jo litt lån, så det merkes når renten stiger. Denne usikkerheten har preget oss i 2023, men vi håper på bedring fra tredje kvartal 2024. De lange utsiktene har vi veldig tro på. Vi har tro på Kristiansand som destinasjon, både for oss og de andre hotellene i byen, avslutter Reme, Lund og Kirknes.

Omsetning for hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen i Agder

En kontinuerlig og langvarig vekst fikk seg en knekk for hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen i Agder da koronaen skylte inn over landet i 2020. Nå er pandemien historie og bransjen hadde tidenes beste år i 2022. Reiselivet får drahjelp av den svake kronen som gjør Norge til en mer attraktiv destinasjon både for nordmenn og utlendinger. Men de svake konjunkturene gjør at reiselivsbransjen samlet sett har svakt negative utsikter.

INDEKS: 158 (+30)

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2022  |  Omsetning: 5.507.520.000 kr  |  Driftsresultat: 301.109.000 kr  |  Antall ansatte: 10.085  |  Antall selskaper: 805

Driftsresultat for bransjen i Agder

Storbyene: Omsetning for bransjen i 2022

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2022

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin for bransjen i 2022

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2024 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2024 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top