Vis rapport for

Slik leser du Økonomisk Rapport

Når du leser tallene i Økonomisk Rapport må du være oppmerksom på følgende:

• I de samlede tallene for Agder under ett og for hver bransje i perioden fra 2009 til 2021, vil regnskapstall og antall ansatte knyttes til der selskapet rapporterer

• Tallene er hentet fra Foretaksregisteret, og viser hele Agder

• Alle tall er inflasjonsjusterte, med 2021 som utgangspunkt

• Vi har også gjort en sammenligning de siste tre årene der omsetning er fordelt basert på antall ansatte i hver enkelt kommune i landet. Det gir et bedre bilde av reell verdiskaping

• I storbysammenligningen er alle tall fordelt basert på antall ansatte i hver enkelt kommune, for å gi et så reelt bilde som mulig

• Strukturelle endringer, som bytte av hovedkontor eller annen endring av selskapsstruktur, kan påvirke tallene

• Bransjene er inndelt etter næringskodene (NACE) som benyttes av Brønnøysundregistrene

• Offentlig virksomhet er unntatt fra tallene, men ikke aksjeselskaper eller annen kommersiell virksomhet som er helt eller delvis eid av det offentlige.

Les mer

Arbeidsledighet

Tall fra NAV som viser ledigheten i Agder ved utgangen av november 2022

Keymetric Icon
0 %

Boligprisene

Tall fra Eiendom Norge, som viser utviklingen i Kristiansand de siste 12 måneder ved utgangen av november 2022

Keymetric Icon
0 %
Back to Top