Vis rapport for

Tall fra andre bransjer

Tallene er hentet fra Foretaksregisteret og viser hele Agder. Tallene er inflasjonsjusterte.

Oppdrett og fiskeri

Oppdrett og fiskeri økte omsetningen noe og nådde nesten rekordnivået fra 2018, samtidig som lønnsomheten falt.

2022  |  Omsetning: 1.528.419.000 | Driftsresultat: 107.404.000

Antall selskaper: 158 | Antall ansatte: 358

Landbruk og matindustri

Landbruk og matindustri reduserte aktiviteten noe for tredje året på rad, samtidig som lønnsomheten ble bedre.

2022  |  Omsetning: 4.423.826.000 | Driftsresultat: 347.473.000

Antall selskaper: 306 | Antall ansatte: 3684

Transport

Omsetningen øker til det høyeste nivået siden 2014, men bransjen er tilbake med røde tall samlet.

2022  |  Omsetning: 13.665.603.000 | Driftsresultat: -621.697.000

Antall ansatte: 4052 | Antall selskaper: 571

Bilbransjen

2022 var et rekordår for bilbransjen nasjonalt, drevet av høy etterspørselen etter elbiler. Det ble likevel en nedgang i Agder, noe som dels skyldes omstrukturering, dels røde tall hos aktører innenfor lading og infrastruktur og noe moderate tall hos noen store aktører. 

2022  |  Omsetning: 13.841.624.000 | Driftsresultat: 455.540.000

Antall ansatte: 3.740 | Antall selskaper: 638

IT

IT-bransjen vokser videre i Agder i 2022 og nærmer seg toppårene fram til 2017, men noen større aktører bidrar fortsatt til negativ bunnlinje for bransjen samlet – men betydelig mindre enn i 2021. 

2022  |  Omsetning: 3.054.499.000 | Driftsresultat: -38.720.000

Antall ansatte: 1.561 | Antall selskaper: 648

Bank og finans

Bank og finans hadde et godt år i 2022. Selv om omsetningen gikk noe ned, justert for inflasjonen, økte lønnsomheten ganske kraftig. 

Omsetning i 2022: 4.835.561.000 | Driftsresultat i 2022: 850.921.000

Antall ansatte i 2022: 685 | Antall selskaper i 2022: 730

Back to Top