Tall fra andre bransjer

Tallene er hentet fra Foretaksregisteret og viser hele Agder. Tallene er inflasjonsjusterte.

Bilbransjen

Omsetning og vedlikehold av kjøretøy og andre tjenester tilknyttet dette gikk i 2019 noe tilbake. Det samme gjorde lønnsomheten. Likevel var 2019 et godt år for bransjen samlet sett.

Omsetning i 2019: 10.831.805.000 mrd. kr | Driftsresultat i 2019: 356.321.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 561 | Antall ansatte i 2019: 3719

Landbruk og matindustri

Landbruk og matindustri ligger noe tilbake på omsetning fra 2018, mens lønnsomheten har steget betydelig fra året før.

Omsetning i 2019: 3.529.320.000 mrd. kroner | Driftsresultat i 2019: 221.635.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 252 | Antall ansatte i 2019: 3671

Oppdrett og fiskeri

Oppdrett og fiskeri leverer sitt beste år noen gang både på omsetning og lønnsomhet.

Omsetning i 2019: 1.328.694.000 mrd. kroner | Driftsresultat i 2019: 250.593.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 137 | Antall selskaper i 2019: 519

Transport

2019 viser at transportbransjen er på vei fremover. Omsetningen øker, mens driftsresultatet går riktig vei etter tunge år.

Omsetning i 2019: 13.736.721.000 mrd. kr | Driftsresultat i 2019: -900.452.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 558 | Antall ansatte i 2019: 4141

Back to Top