Vis rapport for

Tall fra andre bransjer

Tallene er hentet fra Foretaksregisteret og viser hele Agder. Tallene er inflasjonsjusterte.

Bilbransjen

Omsetning og vedlikehold av kjøretøy og andre tjenester tilknyttet dette gikk i 2019 noe tilbake. Det samme gjorde lønnsomheten. Likevel var 2019 et godt år for bransjen samlet sett.

Omsetning i 2019: 10.831.805.000 mrd. kr | Driftsresultat i 2019: 356.321.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 561 | Antall ansatte i 2019: 3719

Landbruk og matindustri

Landbruk og matindustri ligger noe tilbake på omsetning fra 2018, mens lønnsomheten har steget betydelig fra året før.

Omsetning i 2019: 3.529.320.000 mrd. kroner | Driftsresultat i 2019: 221.635.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 252 | Antall ansatte i 2019: 3671

Oppdrett og fiskeri

Oppdrett og fiskeri leverer sitt beste år noen gang både på omsetning og lønnsomhet.

Omsetning i 2019: 1.328.694.000 mrd. kroner | Driftsresultat i 2019: 250.593.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 137 | Antall selskaper i 2019: 519

Transport

2019 viser at transportbransjen er på vei fremover. Omsetningen øker, mens driftsresultatet går riktig vei etter tunge år.

Omsetning i 2019: 13.736.721.000 mrd. kr | Driftsresultat i 2019: -900.452.000 mill. kr

Antall selskaper i 2019: 558 | Antall ansatte i 2019: 4141

Back to Top