Vis rapport for

Viktig milepæl for Greenstat

Greenstat Energy ser for seg røde tall i enda noen år, men 2022 har vært et veiskille for det grønne energiselskapet.

– Vi skal bidra til at noe konkret skjer innenfor det grønne skiftet. Og vi er ganske utålmodige. Vi synes det skjer for lite og går for tregt, sier daglig leder Torstein Thorsen Ekern og forretningsutvikler Tanja Erichsen i Greenstat Energy.

Greenstat er et folkeeid grønt energiselskap, med små og store aksjonærer. Selskapet skal bidra til utslippskutt og grønn verdiskaping, og jobber spesielt innenfor hydrogen, vindkraft og solenergi.

Selskapet har hovedkontor i Bergen, og startet en avdeling på Sørlandet i 2019. Da var de tre ansatte – nå er de 15 på Agder. Og det skal bli flere.

Milepæl

Greenstat har lenge jobbet med blant andre hydrogenselskapet Everfuel for å få realisert et produksjonsanlegg for hydrogen på Elkems industriområde på Fiskå i Kristiansand.

– Når det gjelder hydrogen, så begynner det å løsne veldig nå. Det vi har planlagt i mange år, vil forhåpentligvis realiseres de neste årene. En viktig milepæl for oss var tildelingen fra Enova i sommer, hvor de ga investeringsstøtte til fem knutepunkter for hydrogen i maritim sektor i Norge. Fiskå og Kristiansand er en av de fem, og Greenstat er også involvert i to andre knutepunkter i Rørvik og Glomfjord. Totalt er Enova-støtten på 423,7 millioner til de tre prosjektene. Samtidig gis det støtte til rederier for å bygge hydrogenbåter, slik at de også modner markedet, sier Ekern.

– Hva betyr dette for dere fremover?

– Det betyr at vi jobber for en investeringsbeslutning og byggestart på Fiskå neste år. Og med en byggetid på halvannet år er målet at vi er klare til å produsere hydrogen i slutten av 2024.

2030-briller

Ekern forteller at Greenstat hovedsakelig jobber med 2030-briller på. Det er året da Norge skal ha redusert sine utslipp med 55 %.

–  Det er derfor vi finnes – for å bidra til at den grønne omstillingen skal gå fortere og bli mer kraftfull. Selskapet går ikke i pluss ennå, vi bruker all vår tid på å utvikle og realisere fornybare prosjekter og bygge verdiskaping i et lengre perspektiv. Vi er avhengig av virkemiddelapparatet for å få realisert dette, og vi trenger starthjelpen fra blant andre Enova. Samtidig har selskapets verdi økt jevnt og trutt med at vi har utviklet og modnet prosjekter og bygd opp vår prosjektportefølje. Etter emisjonen i sommer hadde selskapet en verdi på 521 millioner, sier han.

Tallene for Greenstat i 2021 viser en omsetning på 4,8 millioner og et negativt driftsresultat på 31 millioner.

– Når forventer du at dere kan få grønne tall?

– Det er sammensatt, men rundt 2026/27 for hydrogen som forretningsområde. Vår modell er at verdiene vi genererer investeres videre i flere prosjekter. Vi bruker det til å få gjort mer og øke verdsettelsen av selskapet. Det viktigste for oss er å utvikle stadig flere lønnsomme grønne prosjekter, øke verdien på selskapet og bidra til at overgangen fra fossilt til fornybar går fortere.

Erichsen supplerer:

– Planen er at vi skal produsere åtte tonn hydrogen i døgnet fra Fiskå. Fabrikken skal opp og gå i Q4 i 2024 og vi har intensjonsavtaler på alt som er av tilgjengelig kapasitet. Når vi kommer i gang med produksjonen vil inntektene komme, sier hun.

Mange gode krefter

Ekern slår fast at hydrogensatsingen krever bred innsats og kompetanse. Det planlagte knutepunktet på Agder er et resultat av god innsats fra mange aktører.

– Det er Greenstat og Everfuel som jobber med prosjektet, i et veldig godt samarbeid med Elkem på Fiskå Industriområde. Kristiansand kommune og Business Region Kristiansand har også gjort en kjempejobb. GCE Node har bidratt mye, det samme har Agder fylkeskommune, Glencore Nikkelverk og Kristiansand havn med flere. Det har vært en viktig suksessfaktor at mange gode krefter på Agder har stått bak prosjektet, sier han.

Når det gjelder hydrogenindustriens fremtid har analyseselskapet Menon Economics kartlagt forventninger inn mot 2030.

– Tallene viser at det er cirka 815 årsverk i dag, med en forventning om at man i 2030 kommer opp i 5800 årsverk. Man skal bytte ut fossilt drivstoff med fornybart, og hydrogen vil stå for en stor del av dette. Det som er spesielt med Norge er at vi har en unik kystlinje, i tillegg til tilgang på fornybar kraft, tilstrekkelig med vann og tilstrekkelig med teknologisk kompetanse til å gjennomføre dette skiftet, sier Erichsen.

Omsetning i Agder

Energibransjen er tilbake igjen i førersetet etter koronasmellen i 2020, og gjør et kjempehopp – både som en følge av økte priser på olje og gass – men også elektrisk kraft. 

 Indeks: 151 (+64) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2009 til 2011, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2021 | Omsetning: 28.476.719.000 kr | Driftsresultat:  8.242.479  kr | Antall ansatte: 1.999 | Antall selskaper: 153

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2021

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2021

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2021

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top