Vis rapport for

–2020 har vært en beredskapsøvelse

Etter et svært godt 2019 ble 2020 en beredskapsøvelse for Sparebanken Sør. Nå er administrerende direktør Geir Bergskaug spent på fremtiden.

– Vi hadde en generelt god utvikling gjennom hele 2019, og også inn i de første månedene av 2020, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

I 2019 var deres resultat på 1.1 milliarder kroner, er resultat som er all-time high for banken. Bransjen for øvrig opplevde å gå i minus for første gang siden 2008, noe som hovedsakelig skyldes negative driftsresultater i selskaper innen investering og forsikring, mens bankene stort sett gikk i pluss. Bergskaug peker på flere områder som gikk godt for Sparebanken Sør.

– Vi hadde positiv utvikling i renteinntekter, knyttet til en solid og god vekst. Vi hadde også svært gode bidrag fra våre tilknyttede selskaper Frende forsikring og Brage finans, i tillegg til gode resultater fra vårt heleide eiendomsmeglerselskap Sørmegleren. 2019 bød også på det nest laveste tapsnivået noensinne, og en netto tilbakeføring av tap som er sjelden man opplever.

Usikkert næringsliv

Ifølge Bergskaug er Sparebanken Sør en av Nordens mest kostnadseffektive banker.

– Kostnadsprosenten er bedre hos oss enn i mange andre banker, særlig i europeisk sammenheng. Dette skyldes i stor grad digitalisering, hvor vi ligger langt fremme.

Da koronapandemien gjorde sitt inntog i mars 2020, førte den til usikkerhet i bank- og finansbransjen.

– Situasjonen i næringslivet ble usikker, både for oss og for norske banker generelt. Flere bransjer måtte stenge ned, og prognosene knyttet til økonomisk utvikling, som legges frem med jevne mellomrom, ble svekket. Avsetninger til tap ble betydelig økt, forteller Bergskaug og fortsetter:

– I tillegg til dette reduserte jo også Norges Bank styringsrenten med 1,5 prosent, noe som i seg selv har negativ effekt for bankenes rentemarginer.

Flere ben å stå på

Selv om det så mørkt ut i april og mai, har ikke 2020 vært helsvart for finansbransjen.

– Sommeren ble bedre enn vi trodde, og prognosene forbedret seg deretter. I tredje kvartal var ting mer normalisert, og tapssituasjonen kom under kontroll. Etter smitteøkningen i høst, og ny nedstenging, har usikkerheten igjen blusset litt opp og vi er foreløpig usikre på hvilke konsekvenser dette gir.

Han er glad for at Sparebanken Sør har flere ben å stå på.

– Vi har selskaper som driver med blant annet eiendomsmegling, leasing og forsikring som gir oss positive effekter. Nå har vi også god vekst på utlån, og gjennom pandemien har vi vært i stand til å låne ut både til boliglån og til et næringsliv som har hatt behov for betydelige kreditter.

Gode samarbeid

For mange aktører i næringslivet har skreddersøm vært et nøkkelord for 2020.

– Vi har hatt tett samarbeid med mange næringslivskunder, og funnet gode finansielle løsninger. Statsgaranterte lån har vært en viktig del av dette, og vi opplever at gode og raske myndighetstiltak har hatt positiv effekt.

Til tross for pandemien ser Bergskaug nå lyst på fremtiden.

– Med tanke på at dette er den største økonomiske krisen som har truffet verden og Norge siden 1930 er det oppsiktsvekkende at norske banker har klart å komme seg gjennom dette så bra. Det er vi stolte av, og det viser at vi har en robust norsk økonomi. 2020 har vært en beredskapsøvelse, som vi kan si at både vi og norske banker har klart å ta oss gjennom på en god måte.

Omsetning og driftsresultat i Agder

Omsetningen innen bank og finans falt litt fra 2018 til 2019, og bransjen gikk totalt i minus for første gang siden finanskriseåret i 2008. Hovedsaken er negativt driftsresultat i selskaper innen forsikring, samt en rekke investeringsselskaper – mens bankene hadde et ganske godt år.

Indeks: 96 (-6)

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 3.684.941.000 kr | Driftsresultat: -343.065.000 kr | Antall ansatte: 629 | Antall selskaper: 1037

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Gjennomsnitlig driftsmargin i 2019

Driftsmargin = Driftsresultat i % av omsetning

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2019

Dette tror bank og finans om omsetningen i 2021

Tallene er oppgitt i prosent

Back to Top