Vis rapport for

2020 og 2021 - to helt forskjellige år

Økte strømpriser gjorde at 2020 og 2021 ble to svært forskjellige år for LOS.

LOS hadde i 2020 en omsetning på 462 millioner kroner, og et driftsresultat på 79 millioner kroner. I 2019 var omsetningen på 979 millioner kroner, og driftsresultatet på 62 millioner kroner.

– Omsetning i vår bransje er i stor grad knyttet til prisen på strøm, og bestemmes av hva spotprisen er det året. I 2020 var strømprisene svært lave og av den grunn var det noe lavere omsetning da, mens volumet var høyere enn i 2019. I år blir omsetningen høyere blant annet på grunn av høyere priser, forklarer Margit Unander, administrerende direktør i LOS.

Energibransjen i Agder hadde i 2020 en omsetning på 12,9 milliarder kroner. Driftsresultatet var 1,2 milliarder kroner. I 2019 var omsetningen 16,3 milliarder kroner, og driftsresultatet 2,3 milliarder kroner.

2020 og 2021 – store forskjeller

Stor endring i strømprisene gjorde at situasjonen i LOS endret seg fra 2020 til 2021.

– I 2020 var strømprisene svært lave, men arbeidet i LOS var preget av store endringer i forhold til at vi jobbet med å utvikle nye produkter og tjenester i markedet. Det var mye fokus på nye partnerskap for hjemmeladning av elbiler, solceller på taket, og på å utvikle LOS appen der kunden får god kontroll over eget strømforbruk, sier Unander og fortsetter:

– I 2021 har det vært et helt annet og høyere prisbilde enn i 2020. Det har vært høyt mediefokus på hele energibransjen, politiske diskusjoner, og en viktig rolle oppi dette for oss har vært å hjelpe kundene våre å svare på henvendelser. Vi vil være gode rådgivere for kundene, hjelpe med informasjon om hva som skjer og hvordan de selv har mulighet til å påvirke strømforbruket sitt, og det er nok riktig å si at vi i disse dager blir kontaktet i alle kanaler, på mail, chat og telefon med uavbrutt trykk fordi mange lurer på hvordan de skal klare å betale strømregningen uten å tømme lommeboka. Mange lurer på prisene fremover, og hva de skal gjøre nå i vinter. Det er også en del spørsmål om de nye effekttariffene, der nettselskapet er enda viktige enn tidligere.

Hun forteller at kundene er opptatt av å ha kontroll på eget strømforbruk.

– Det er veldig viktig for oss å kunne gi kunden mulighet til å få innsyn i eget strømforbruk, og det får de gjennom LOS appen. Der kan man se strømbruken man har nå, hva prisen blir i morgen, og hvilke timer og tider på døgnet som styrer forbruket. Dette hjelper kunden til å planlegge, og har vært særlig viktig de siste månedene.

Unander legger til at de også hjelper kundene med råd for å styre strømforbruket, og har konkrete tips:

– Når man skal lade bilen er det fra nyttår viktig å unngå effekttopper. Har man barn og skal lage middag er det ikke lett å legge middagen til andre tider, men unngå å bruke flere ting som trekker mye strøm samtidig. Dette blir spesielt viktig fra januar 2022, sier hun.

Bærekraft og miljø

LOS har lenge hatt en sterk posisjon i Agder, men opplever nå en positiv kundevekst i hele landet takket være en avtale med Coop.

Unander sier at det i de siste årene har vært stor interesse for bærekraftig og ny teknologi generelt i energibransjen.

– Hele bransjen er blitt mye mer teknologistyrt. Innovasjon er et langt viktigere tema nå enn for bare noen år siden. Det ligger mange muligheter i bransjen, og energi er et viktig og stort område i forbindelse med bærekraft og miljø. Det er viktig at vi går foran og finner gode løsninger for kundene, sier Unander.

Solceller og hjemmelading er blant den teknologien LOS har opplevd økende interesse for.

– Vi har sett en god og økende interesse for solceller på taket de siste fem årene. Vi var tidlig ute med partnerskap med Otovo. Vi ser på kundene som har valgt dette at det har vært en god investering, og mange sparer på det. Men dette er et valg kunden selv må ta. Det er også mer interesse for lading, smart lading og styring av forbruk. Denne interessen øker for hele bransjen, og vi går fra å være en mer generell strømleverandør til å levere nye, grønne og innovative tjenester, avslutter Unander.

Omsetning i Agder

Koronasmellen i olje- og gassbransjen med lave priser i 2020, sørget for lavere omsetning og halverte resultater i bransjen i Agder. 

 Indeks: 74 (-20) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 | Omsetning: 12.960.345.000 kr | Driftsresultat: 1.214.985  kr | Antall ansatte: 1.974 | Antall selskaper: 138

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2022 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top