Vis rapport for

– Dedikerte ansatte er nøkkelen til stabile tall

En dedikert arbeidsstokk og flere ben å stå på har bidratt til at Peter Løvaas transport har hatt stabile resultater de siste årene. Dette til tross for et stort underskudd generelt i bransjen.

– Resultatet for året 2020 ble for oss helt ok. Verken mer eller mindre. Det var en tøff periode med tanke på hva vi traff i mars, og dette er en sårbar bransje, sier Ruben Møll som er daglig leder for Peter Løvaas transport.

I 2020 hadde Peter Løvaas transport en omsetning på over 87 millioner kroner. I 2021 blir omsetningen på rett under 100 millioner kroner. Driftsresultatet i 2020 var på 3,5 millioner kroner, sammenlignet med 3,7 millioner kroner i 2019.

Liten utskifting

Peter Løvaas transport har 46 ansatte, og kan også vise til en stabil arbeidstokk med svært lav utskiftning. Ole Borgen er en av dem som har vært ansatt i over 40 år.

– Vi er heldige som har en flink og dedikert arbeidsstokk. Det er nøkkelen til stabile tall, sier salg og markedssjef Ragnar Suggelia.

Men da Norge ble stengt ned i mars 2020, måtte bedriften ta noen grep og permitterte rundt 40 prosent av staben. Heldigvis varte ikke permitteringen lenge, da kunder innen bygg- og anleggsbransjen holdt hjulene i gang.

– Etter to til tre uker var 70 prosent av dem tilbake. Det var noen som fortsatt ønsket å være permittert av private årsaker. Når vi kom til slutten av mai var alle tilbake i jobb, og slik har det vært siden, forteller Møll som legger til at bedriften ikke har planer om noen nedbemanninger i fremtiden.

Det grønne skiftet

Transportselskapet Peter Løvaas ble etablert så langt tilbake som i 1917. Den gang foregikk transporten med hest og vogn. Nå har bedriften investert i en elektrisk krokbil som skal frakte avfall. Krokbilen ankommer på nyåret etter ett års ventetid.

– Det er en fordel å ha miljøvennlige biler i denne bransjen og det er ofte krevd for å vinne anbud, forteller Suggelia.

Både Møll og Suggelia tror på at mer miljøvennlige biler også kommer for fullt inn i transport- og logistikkbransjen.

– Utviklingen går fort. Jeg tipper at om fem år fra nå, så er halvparten av de tradisjonelle dieselbilene vi har i bedriften byttet ut med elektriske, hydrogen eller hybridbiler, sier Møll.

I tillegg til den elektriske krokbilen, har bedriften økt med enda et par biler på under to år. Samme dag som Næringsforeningen besøker bedriften, skal det leveres en ny lastebil.

– Vi har en ny og velfungerende bilpark, og er godt rigget for fremtiden. Alt er moderne, nytt og skikkelig, sier Møll.

Suggelia har inntrykk av at det generelt er høy standard på bilparkene i bransjen i Agder.

– Det har vært en utvikling de siste 10-15 årene. De som har ligget litt i gråsonen er blitt faset ut. Nå er hele bransjen rendyrka, ordentlig, og lover blir fulgt.

Flere ben å stå på

Flere ben å stå på gjør også at bedriften som holder til i Sørlandsparken er godt rustet for fremtiden.

– Vi har en todelt omsetning, og driver både med avfall og transport. Det gjør at vi er roligere med tanke på fremtiden, sier Møll.

Dette kom også godt med i koronatiden.

– Det var mange som pusset opp hjemme, så vi opplevde en stor økning på miljøstasjonen, forteller Suggelia.

Dette har også vært med å bidra til at bedriften ikke falt mye i omsetning i denne krevende perioden.

– Mange i bransjen fikk økonomisk støtte i 2020. Vi fikk ingen støtte, da vi ikke gikk ned 30 prosent i omsetning. Men for de i bransjen som gjorde det så var den støtten veldig viktig, påpeker Møll.

Røde tall i bransjen

Transportbransjen i Agder har de siste seks årene endt med negativt driftsresultat. I 2019 var driftsresultatet minus 1,1 milliard kroner, mens det i 2020 var minus 2 milliarder kroner. Dette skyldes imidlertid at et stort selskap innen sjøtransport har levert så store negative tall at det påvirker tallene for hele bransjen. Derfor ser både Møll og Suggelia lyst på fremtiden til bransjen generelt.

– Vi ser høykonjunktur i hele samfunnet. Alt vokser litt, og transport og logistikk er en del av samfunnet. Vi har tro på økt aktivitet i form av det, avslutter Møll.

Omsetning i Agder

I 2020 øker transportbransjen omsetningen, men det negative driftsresultatet dobler seg.  

Indeks: 145 (+3) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 |  Omsetning: 12.652.167.000 kr | Driftsresultat: – 2.073.407.000 kr | Antall ansatte: 4321 |  Antall selskaper: 579

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2022 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top