Vis rapport for

- Offentlige byggherrer må på banen

Bygg- og anleggsbransjen i Agder har lagt bak seg noen gode år. Men for å holde hjulene i gang må offentlige byggherrer på banen, sier Hilde Waage, regiondirektør for EBA.

– Vi i bygg- og anleggsbransjen har lagt bak oss noen gode år. En av grunnene er samferdsel og bygging av nye veier. En annen grunn er at det har vært fullt trykk på boligmarkedet, der det bygges i egenregi. I tillegg har det vært bra trykk på offentlige byggeprosjekter, sier Hilde Waage, regiondirektør for entreprenørforeningen Bygg – Anlegg Agder.

Magrere ordrereserve

Men nå rapporterer så mange som 42 prosent av EBAs medlemsbedrifter i Agder at tilgangen til offentlige prosjekter i markedet er lavere enn før koronasituasjonen oppstod.

– Dette gir magrere ordrereserve enn næringen bør ha. Utviklingen er særlig bekymringsfull ettersom de fleste entreprenørbedriftene i stor grad har drevet med basis i den ordrereserven de hadde før pandemien inntraff. Når ordrereservene nå minker betydelig, er det viktig å få opp etterspørselen etter nye oppdrag. Bedriftene trenger forutsigbarhet og nye prosjekter for å holde aktiviteten oppe. Det er særlig viktig at kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige oppdragsgivere opprettholder sin etterspørsel som et effektivt virkemiddel i en motkonjunktur-politikk, sier Waage og fortsetter:

– Database for offentlige innkjøp – Doffin – har «daua»! Skal vi holde hjulene i gang også etter pandemien, så må offentlige byggherrer komme på banen. Det er 14.000 personer som jobber i vår bransje bare i Agder. Hvis vi ikke får hjulene til å rulle, så har det ringvirkninger for utrolig mange også utenfor bransjen. Et byggeprosjekt på en milliard kroner genererer 948 årsverk, der over halvparten er indirekte. Stopper det opp i vår bransje, så stopper det for mange.

Har holdt hjulene i gang

Bygg- og anleggsbransjen i Agder omsatte for 58,6 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet var 7,9 milliarder kroner. I 2019 var omsetningen på 58 milliarder kroner, mens driftsresultatet var 6,8 milliarder kroner. Tallene er altså gode, til tross for flere utfordringer som følge av koronapandemien.

– Bransjen har vært utrolig flinke til å holde full sysselsetning, og unngått så langt det lar seg gjøre å permittere eller si opp folk. Bedriftene har også vært flinke til å holde hjulene i gang, og gode til å etablere og følge smittevernsrutiner. Det har også til dels vært lite smitteutbrudd på byggeplassene. Men hele situasjonen har vært ressurskrevende og satt arbeidsgiver i en helt ny situasjon, sier Waage.

Det er også dette som har vært EBA sitt slagord i den utfordrende tiden: Hold hjulene i gang.

– 25 prosent av EBAs medlemsbedrifter i Agder har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering på grunn av korona. Disse jobbene er stort sett private jobber, der de private ikke er villige til å ta risikoen. Frafall av private initiativ i Norge har også gjort at fremtiden er usikker, forteller Waage og fortsetter:

– En annen utfordring for en del av bransjen som følge av pandemien har vært stengte grenser. 58 prosent har svart at det er vanskeligere å få kvalifisert arbeidskraft nå enn før.

Når det gjelder kommunal saksbehandling av byggesaker er bransjen fornøyde.

– Bransjen er gjennomgående godt fornøyd med offentlig saksbehandling når det gjelder planarbeid og byggesaker. For behandling og godkjenning av tekniske planer under bakken har det ikke gått like fort, men vi har jobbet med å få god ny dialog med teknisk sjef og byingeniøren for å få fortgang i dette.

Dyrere materialkostnader

I tillegg bekymrer dramatisk økte materialkostnader mange i byggebransjen. 75 prosent av EBAs medlemsbedrifter i Agder vurderer dette som en alvorlig situasjon.

– Dette fordyrer prosjektene. Hvis entreprenøren har sikret pris i kontraktene, så kan det smelle tilbake på byggherren. Generelt vil det til syvende og sist være forbrukeren som betaler regningen. Prisene på tre har gått ned globalt, men opprettholdes høye i Norge. Det er trist og krevende, sier Waage.

Omsetning i Agder

Bygg og anlegg fortsatte den gode utviklingen i 2020, selv om omsetningen kun økte marginalt. Driftsresultatet økte nemlig betydelig, til en ny bestenotering. 

Indeks: 148 (+1) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 | Omsetning: 58.604.615.000 kr | Driftsresultat: 7.902.992.000 kr | Antall ansatte: 21.320 | Antall selskaper: 9.021 

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2022 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top