Vis rapport for

Tilpasningsdyktig kjøpesenter

Sandens er fremdeles kjøpesenteret for mote og livsstil, men livsstilen vår er i stadig endring. I løpet av sine 12 år har senteret tilpasset seg tiden vi lever i, med stor suksess.

2019 var rekordår for handelsbransjen i Agder, både når det gjelder lønnsomhet og omsetning. Den samlede omsetningen for 1.175 selskaper innen handel i Agder, var i 2019 på 13.494.335.000 kroner, med et driftsresultat på 398.070.000 kroner. Så kom pandemien.

– 2020 har vært et meget spesielt år. Mens kategorien hus og hjem skvatt i været, fikk frisører og hudpleiere yrkesforbud i flere uker. Det er kjempeimponerende at de klarte å hente inn all tapt omsetning ved å jobbe doble skift da alle kom tilbake for å fikse «koronasveisen», sier senterleder Christina Omland.

Alt Sandens tapte på delvis nedstenging grunnet pandemien, var hentet inn igjen innen utgangen av juni.

– Plutselig var Sørlandet Syden, alle skulle hit. Sommeren og høsten ble veldig bra, noe vi er utrolig takknemlige for.

Hus og hjem

I fjor gikk Sandens gjennom store endringer, noe de så gode resultater av da pandemien kom. Folk var mer hjemme. Alt til hus og hjem hadde en god økning, noe som også er tendensen i «normale tider».

– Mens det tidligere var mer tyngde på klær, styrket vi oss på elektronikk, hus og hjem i fjor. I tillegg fikk vi inn et ekstra spisested og utvidet flere butikker, for eksempel innen kosmetikk og hudpleie, forteller Omland.

Sandens har hatt et stabilt årlig besøkstall på 2,4 til 2,5 millioner besøkende de siste årene, og kundene legger igjen stadig mer penger. Omsetningen har økt jevnlig, og i 2019 økte den med 1,5 prosent. Da noen leiekontrakter gikk ut, endret senterets utvalg seg for å speile dagens behov. Selv om livsstilen vår har blitt mer digital, er det ikke alt som bør erstattes av det digitale, mener Omland.

– Vi er skapt for å møte andre mennesker, der har vi en fordel i konkurranse med netthandel. Man skal ikke undervurdere viktigheten av service, god produktkunnskap og den personlige hjelpen du får i en butikk, sier hun.

I normale tider skjer det mye utenom handel i Sandens 35 butikker, det være seg konserter, motevisninger, spøkelsesrom eller andre «stunts», gjerne i samarbeid med det øvrige næringslivet i Kristiansand.

Vil bli bedre

Sandens har daglig mellom sju og ti tusen besøkende, enda flere mot jul. Besøkstallet har steget kraftig siden åpningen for tolv år siden, og senteret tar stadig større markedsandeler.

– Nært 2,5 millioner besøkende i året er ganske mye, men målet er alltid å bli bedre. Vi håper kundene fortsetter å handle hos oss, og at vi til enhver tid vil ha en butikkmiks som tilfredstiller kundenes behov, sier Omland.

Omsetning og driftsresultat i Agder

2019 var et rekordår for handelsbransjen i Agder, både når det gjelder lønnsomhet og omsetning – etter en ørliten bølgedal etter 2014 og 2015.

Indeks: 91 (-8)

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 13.494.335.000 kr | Driftsresultat: 398.070.000 kr | Antall ansatte: 8958 | Antall selskaper: 1175

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2019

Driftsmargin = Driftsresultat i % av omsetning

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2019

Dette tror handelsbransjen om omsetningen i 2021

Tallene er oppgitt i prosent

Back to Top