Vis rapport for

Samarbeid i møtet med globale megatrender

Globale megatrender kjennetegnes ved at de vil påvirke liv og levebrød til oss alle fremover.

Den største megatrenden er klimaendringene, og menneskeskapte klimaendringer skjer nå. De fem siste årene har vært de varmeste som noensinne har vært registrert. Etter klimatoppmøtet i Glasgow sier eksperter på feltet at det fremdeles er mulig å begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 grader, men at det haster og at det vil være ekstremt krevende å lykkes.

Teknologinøkkelen

For å nå målet må CO2-utslippene globalt kuttes med 7,6 % hvert eneste år fremover. Dette kan kun skje hvis vi lykkes med teknologiskiftet. Med teknologiskiftet menes flere ting, men det viktigste er overgangen fra en global økonomi drevet av fossil energi til en global økonomi drevet frem av fornybare energikilder.

Dette sammen med digitalisering, utvikling av nye forretningsmodeller, sirkulærøkonomi og utvikling av stadig mer avanserte former for avansert kunstig intelligens gjør at teknologiskiftet er en global megatrend. Men selv om vi når utslippsmålene så vil havnivået stige og mange mennesker vil bli fordrevet. Ett scenario som nå ikke er urealistisk er at havnivået kan stige med en meter i dette århundret. Dette betyr at 2,4 milliarder mennesker kan bli fordrevet og at megabyer som Tokyo, Shanghai, Jakarta, London og New-York kan bli ubeboelige. Men selv om havnivået ikke stiger med en meter så vil fremdeles en million mennesker bli fordrevet fra sine bosteder for hver eneste centimeter havnivået stiger.

Eldrebølgen

En annen megatrend handler om befolkningssammensetningen. I Norge er vi nå i gang med den varslede eldrebølgen. Den 1. november nådde vi her til lands 1 million mennesker som mottar alderspensjon, som er en ny milepæl. Flere blir det, og dette vil sette den norske velferdsstaten under press. Men eldrebølge er ikke trenden globalt. Megatrenden globalt er at vi er unge. Tittelen den største generasjonen gjennom tidene tilhører de som nå er yngre enn 24 år, de utgjør nå 3,1 milliarder av oss. Til sammenlikning utgjør de som er eldre enn 55 år 1,5 milliarder mennesker.

Samarbeid for et felles mål

Det er likevel god grunn til å være optimist. Hvis vi skal lære av historien så bør det være at vår kreativitet, skaperkraft og innovasjonsevne gjør at selv de største utfordringer kan løses. Men vi bør også ta med oss at det ikke er de utfordringene vi kjenner til som er de vanskeligste. Uforutsette hendelser som sosial uro, krig og pandemi vil skape de største utfordringene for oss også i fremtiden. Vi som bor i Norge er heldige siden vi også er særdeles godt rustet til å bidra med vår skjerv. Den viktigste ressursen vår er her ikke oljefondet, men at vi har en befolkning som er høyt utdannet, at vi har svært gode forsknings- og utdanningsinstitusjoner, at vi lever i et stabilt politisk regime og ikke minst at vi har et næringsliv som viser evne til innovasjon og omstilling. Men arbeidet vi står overfor gjøres ikke av seg selv, og vi må alle ta i et tak og samarbeide godt med hverandre for at vi skal lykkes.

Skrevet av:

Roger Normann, dekan ved UiA Handelshøyskolen

Back to Top