Vis rapport for

Fra nedtur til opptur

Selv om det så mørkt ut i starten, endte 2020 som et godt år for Fiven Norge.

– I mars og april 2020 så vi mørke skyer i horisonten. En stund så det dårlig ut for driften, og vi måtte tilpasse oss situasjonen. Det gjorde vi blant annet ved å redusere antall ansatte, sier Atanas Chapkov, administrerende direktør ved Fiven Norge.

Fabrikken i Lillesand produserer silisiumkarbid, som blant annet brukes innen keramisk industri, i slipemidler, til vannrensing, klimaovervåking, i elbiler og i dieselpartikkelfilter. I 2020 hadde de en økning i omsetning til 520 millioner kroner, fra 491 millioner året før.

Eksportbedrift

Fiven er en del av den store prosessindustrien i Agder, en bransje som i 2020 hadde en omsetning på 3,1 milliarder kroner. Driftsresultatet var negativt, med et underskudd på 108 millioner kroner. Ser vi på 2020-tallene for hele industribransjen samlet, inkludert prosessindustri, er omsetningen svakere enn på mange år. Bransjen totalt hadde en omsetning på 24,1 milliarder kroner, og driftsresultat på minus 80 millioner.

– Vi eksporterer 99 prosent av våre varer til utlandet, hovedsakelig til Europa og USA. Da koronapandemien kom måtte vi redusere kostnadene, fordi vi ikke visste hva som kom til å skje fremover. Vi tilpasset oss og skalerte ned, men vi stoppet aldri opp produksjonen. Etter noen måneder var situasjonen tilbake til normalen, forteller Chapkov.

Bedre tider

Der Fiven måtte skalere ned i 2020, har de vært nødt til å tilpasse seg motsatt vei i 2021.

– Det snudde fullstendig allerede i januar, så i 2021 er bildet annerledes. Vi har mange ordre, og nå ansetter vi folk. Vi merker stor etterspørsel etter alle produktene våre, og det har gått gradvis oppover gjennom hele året.

Fremover er bedriften spent på hvordan olje- og energiprisene utvikler seg.

– Vår produksjon er avhengig av olje- og energi, og nå er energiprisene svært høye. Dette gjør at vi må øke prisene på våre produkter for å tjene penger, forteller Pål Runde, forsknings- og utviklingsdirektør.

Å øke prisene innebærer en viss risiko.

– Vi kan risikere å miste kunder, men alternativet er å slutte å selge produkter og tape penger på den måten.

Avhengig av støtte

Generelt ser Chapkov og Runde lyst på fremtiden, men de forteller om flere ting som kan påvirke driften ved fabrikken.

– Noe er utenfor vår kontroll, blant annet olje- og energiprisene. I tillegg åpner Kina opp igjen, og vi vet fortsatt ikke hvordan covid-19 utvikler seg. Men vi har et ambisiøst budsjett, forteller de.

Fiven satser også på nye produkter fremover.

– Vi er i gang med en del utviklingsprosjekter som skal skape nye produkter som kommer godt med i det grønne skiftet. Det dreier seg hovedsakelig om to ting, et renseprosjekt hvor tanken er å rense og fange Co2, og et stort marked som vil åpne seg nå innenfor ekstremt rent silisiumkarbid til elbiler, sier Runde.

Han avslutter:

– For oss er det vesentlig at virkemiddelapparatet blir med på ferden mot det grønne skiftet, slik at vi kan gå foran. Vi har fått mye støtte til nå, og det trenger vi også i fortsettelsen.

Omsetning i Agder

Vi fikk en ny nedtur for industrien i Agder i 2020, med omsetningsfall og et samlet negativt resultat for bransjen – men ikke like kraftig som i 2016 og 2017. 

Indeks: 41 (-10) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 |  Omsetning: 24.122.700.000 kr | Driftsresultat: 80.475.000 kr | Antall ansatte: 10.432|  Antall selskaper: 631

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2022 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top