Vis rapport for

– Det verste ligger foran oss

Antallet inkassosaker øker, både for næringslivet og private husholdninger. Det betyr ikke nødvendigvis gode tider for Kreditorforeningen.

– Det har vært en økning både i antall konkurser og antall inkassosaker den siste tiden. Økningen i inkassosaker er foreløpig ikke stor, men det verste ligger foran oss. Vi har fått høyere renter, økt prisstigning og høyere strømregninger. Dårligere betalingsevne vil komme i kjølvannet av det, sier Atle Frivold, direktør innfordring i Kreditorforeningen SA.

Kreditorforeningen har vært gjennom en lengre fusjonsprosess, og Kreditorforeningen Sør er blitt en del av Kreditorforeningen SA. Dette selskapet har i dag cirka 65 ansatte og omsetter for i overkant av 70 millioner. Omsetning og resultat er ifølge Frivold relativt uendret de siste par årene.

Tydelig trend

Ved inngangen til 2022 lå cirka 6,3 milliarder kroner til innfordring hos inkassoselskapene i Norge.

– Det er en betydelig sum, og den er økende. Rapporter fra Finanstilsynet viser at antallet inkassosaker som bransjen har til behandling er kraftig stigende for hver toårsperiode siden 1990, forteller Frivold.

– Hva er årsaken?

– Det er flere. Det har skjedd mye innen tekniske løsninger siden 1990, og vi har en helt annen kommunikasjon med våre oppdragsgivere enn før. Vi kommer tidligere inn i prosessen, og kan sende ut purringer og inkassovarsler. Da øker antall saker, og selvfølgelig også pengebeløpene. Det å selge en vare eller en tjeneste på kreditt er ferskvare, så det er viktig å komme tidlig inn i prosessen og få et oppgjør så raskt som mulig, sier Frivold.

Næringslivet sliter

Av antall inkassosaker i Norge er i underkant av 90 % mot private. De resterende er mot næring.

– Det er tøffere tak i mange bransjer. De siste tallene viser 40 % økning i saker mot næringslivet, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jeg tror også vi får se en stor økning i privatmarkedet, men det ligger noe lenger frem i tid. Under pandemien så vi at det ble betalt mye gammel gjeld. Da hadde vi større innbetalinger enn normalt. Det skyldtes at mange hadde mer penger å rutte med, og man hadde et lavere forbruk fordi man blant annet ikke kunne gjennomføre reiser som før. Mange valgte da å betale gammel gjeld, sier Frivold, og påpeker at betalingsevne og betalingsvilje er to forskjellige ting.

– Det jeg tror vi kommer til å se mer av fremover er at betalingsevnen blir dårligere, for mange vil få en dårligere økonomisk hverdag.

– Er det så enkelt at jo vanskeligere økonomien er for folk, jo bedre går det for dere?

– De fleste tror nok at når det er dårligere tider, så er det kjempebra for oss. Men det er ikke nødvendigvis sånn. Hvis skyldnere ikke kan betale, så får heller ikke vi noen penger. Derfor er ikke dette noen ønsket utvikling for oss. Det beste for oss er at det er gode tider, slik at folk kan betale det de skylder, sier han.

Færre inkassobyråer

Frivold forventer også at Kreditorforeningen vil oppleve en litt tøffere hverdag fremover.

– Myndighetene har redusert inkassosatsene ganske betydelig, og det gir oss som bransje mindre inntektspotensial. Som bransje må vi drive mer effektivt, og det er også derfor vi fusjonerer selskapene våre. I tillegg må vi ha effektive digitale verktøy, slik at saksbehandlerne som jobber med innfordring kan håndtere flere saker, sier Frivold, og påpeker at det blir færre og færre inkassoselskaper.

– Det har vært 180 byråer på det meste, og nå er vi 72.  Nå er det også en ny inkassolov på trappene, og vi tror at myndighetene vil stramme ytterligere til når det gjelder våre betingelser. Det gjenstår å se.

Omsetning i Agder

Bank og finans økte omsetningen igjen i 2021, og det samme gjelder driftsresultatet og marginene. I 2019 bidro forsikringsselskapene til en smell, men etter det har pilene pekt oppover. 

Indeks: 120 (+7) 

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2009 til 2011, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2021 | Omsetning: 4.934.232.000 kr | Driftsresultat: 621.951.000 kr | Antall ansatte: 649 | Antall selskaper: 772

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2021

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2021

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2021

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top