Vis rapport for

Urolige tider for Røyrås

Røyrås Treindustri har hatt solid vekst de siste årene, men forventer et tøffere 2023 og frykter det blir nødvendig å nedbemanne.

– Det har gått opp og fram lenge, men nå er vi inne i en tid hvor vi er litt urolige. Industrien opplever noe nedgang, spesielt byggebransjen, og det vil også slå ut for en del av våre kunder. Det vil vi merke etter hvert. Totalt sett forventer vi nok en nedgang på 10-15 prosent i 2023, forteller daglig leder i Røyrås Treindustri, Andreas Lie.

I juli i år ble selskapet solgt til Dansk Træemballage A/S, som er en av Skandinavias største emballasjeprodusenter. De siste årene har pilene pekt oppover for Finsland-bedriften.

– Fra 2020 til 2021 økte vi omsetningen fra 84 millioner til 120 millioner, og resultatet fra 4 millioner til nærmere 9 millioner, forteller Lie.

Må tenke smartere

I år forventer han en omsetning på cirka 130 millioner, og et resultat på rundt 10 millioner. Men utsiktene for 2023 er altså noe mørkere.

– Hva betyr det for driften?

– Vi må prøve å tilpasse oss, og se hva vi kan gjøre for å redusere kostnader. Dette betyr å tenke smartere og mer effektivt når det gjelder produksjon, og også vurdere bemanningssituasjonen. Det er den største utfordringen. Vi har brukt lang tid på å finne de riktige folkene til de riktige maskinene, og nå er frykten at vi må gjøre endringer og miste gode kolleger. Og da er det ikke sikkert vi får dem tilbake igjen, sier Lie.

Røyrås Treindustri har i dag 35 fast ansatte, og rundt 30 årsverk. Det er en økning på ti ansatte siden 2020.

Kontraster under pandemien

Da koronapandemien slo inn i 2020, ble sykefraværet høyt og usikkerheten stor. Men totalt sett kom Røyrås Treindustri seg godt gjennom den krevende perioden.

– Det var utfordrende i begynnelsen. Etter hvert ble det en boom i byggeindustrien, og det skapte også økt etterspørsel etter trelast. Vi fikk utfordringer med å betjene våre faste kunder, og presset økte på hele bransjen. Vi måtte si nei til en del nye kunder for å sikre at vi kunne levere til de vi allerede hadde avtaler med. Men økonomisk sett var ikke pandemien noen ulempe for oss, forteller Lie.

Ustabiliteten i samfunnet den siste tiden har imidlertid også satt sitt preg på trevareindustrien.

– Trelastprisene steg formidabelt, så vi måtte øke prisene tilsvarende overfor våre kunder. Nå faller trelastprisene noe, men det er fortsatt uforutsigbarhet når det gjelder energipriser, arbeidskraft og rentenivå, sier Lie.

Ny teknologi

Røyrås Treindustri bruker cirka 30.000 m³ trelast i året, og produserer over en halv million spesialpaller og nesten 10 000 trekasser. Det gjør dem ifølge Lie til Norges nest største treemballasjeprodusent. Hovedvekten av kunder befinner seg i Agder og Rogaland.

Som mange andre bedrifter i industrien, jobber Røyrås Treindustri  med å inkorporere ny teknologi i sin produksjon.

– Det er viktig for oss å se på nye maskiner og robotiserte løsninger. Vi har fått midler fra Innovasjon Norge til å tenke nytt på det området, og i samarbeid med MIL (Mechatronics Innovation Lab) i Grimstad har vi fått laget en kollaborativ robot som skal assistere de ansatte og hjelpe oss med å effektivisere arbeidet. Den er på plass hos oss allerede. Det er nytenkning innenfor vår bransje, hvor det generelt har vært mye tradisjonelle løsninger, sier Lie.

Tro på fremtiden

Røyrås Treindustri planlegger nå utvidelse av produksjonsområdet som ligger på toppen av Kristiansand.

– Vi jobber med å utvide med et næringsområde på 15-17 mål på den andre siden av veien her. Det vil gjøre at vi kan få mer av den trelasten vi har i dag inn under tak, samt få større produksjon, forteller Lie.

For selv om det er usikre tider, har både han og de nye eierne tro på fremtiden.

– Miljøaspektet er viktig nå, og i fremtiden ser vi for oss at vi kan beregne CO2-avtrykket til den pallen kundene får av oss. Det blir avgjørende med bevissthet rundt minst mulig miljøfotavtrykk. I tillegg vil ombruk bli stadig viktigere, og det er fullt mulig med mye av den treemballasjen vi lager. Vi produserer et produkt som er bærekraftig, og vi har tro på kortreiste varer. Når de urolige tidene er forbi, skal vi vokse videre og ta nye markedsandeler, sier han.

Omsetning i Agder

Industrien krymper videre i 2021, men kommer seg samlet på plussiden igjen, etter negative tall i 2020 samlet for bransjen. 

Indeks: 40 (-7) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2009 til 2011, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2021 |  Omsetning: 20.713.338.000 kr | Driftsresultat: 297.580.000 kr | Antall ansatte: 9.113 |  Antall selskaper: 656

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2021

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2021

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2021

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top