Vis rapport for

Teknologisk opptur

Bilbransjen opplevde en salgsboom under pandemien. Nå har salget bremset opp, men 2022 blir likevel et godt år for bilforhandleren.

– Teknologiskifte har vært bra for bransjen forteller visekonsernsjef i Gumpen Gruppen, Terje Jochumsen.   

Han viser gledelig frem den nye ID. Buzz i salgshallen til Gumpen Auto Vest. Den helelektriske flerbruksbilen er et kroneksempel på hvordan bilparken har endret seg over de siste årene.   

– Alt har vært i tilrettelagt for at folk skal over på elektriske biler. Avgiftene har vært lave og de nye modellene har kommet på rekke og rad. Dette ville folk være med på. Vi har opplevd en god tid i bilbransjen som følge av godt salg under pandemien.  

Gumpen Gruppen er merkeforhandler for åtte bilmerker i Kristiansand, Lyngdal, Grenland og Notodden og omsetter over 7000 biler hvert år, både nye og brukte. Siste nytt er at de nå også blir forhandler for kinesiske Geely. I tillegg har de en MC-butikk i Lyngdal.  

I dag jobber det 450 mennesker i virksomheten. 

Økte kostnader i 2022 

Resultatet for 2022 kommer til å tilsvare om lag 60% av 2021-resultatet. Det vil si ca. 70 millioner i 2022 mot 122 millioner i 2021. 

Nedgangen på 40% skyldes økte kostnader til kurs- og kompetanseheving og nye verktøy. 2022 har vært året for å ta igjen det tapte etter pandemien.   

– Dette er investeringer som er viktige for bransjen, påpeker Jochumsen. 

Han forteller at Gumpen opplevde godt salg under pandemien. Frem til sommerferien 2022 var det god omsetning, men årsresultatet blir på langt nær like godt som i 2021.  

– Salget har bremset opp etter sommeren, men vi har is i magen og et godt fundament. Bilbransjen kommer til å være et godt sted å være også fremover. Vi tar de kostandene vi kan ta uten at det går ut over personell. Vi har ikke flere enn vi trenger. Det gikk bra for oss under pandemien og det skyldes dyktige medarbeidere. Det er vi bevisste på. 

Jochumsen mener likevel at det er sannsynlig med en normal avskalling i antall årsverk i årene som kommer. Markedsbildet preges av flere konkurrenter, men også økte kostnader hos forbrukerne. Folk vil ha bil, men de trenger forutsigbarhet. Høyere matvarepriser, renteøkning og usikkerhet knyttet til lønnsoppgjør gjør at forskjellen på 500 og 550 tusen har stor betydning. 

Nye avgifter  

– Vi har opplevd en periode hvor det har vært vanskelig å fortelle kunden hva sluttprisen på bilen blir. 

Han sikter til politiske beslutninger som kommer på kort varsel. Nye avgifter som skal legges til nybilprisen. Merverdiavgift er en ting, vektavgift noe annet. Fra 2023 skal det innføres merverdiavgift for elbiler som koster mer enn kr 500 000. Den nye vektavgiften vil i gjennomsnitt gjøre elbiler om lag 19.000 kroner dyrere. 

– Det som vil påvirke mest er vektavgiften som vil komme på alle elbiler, og som ikke var beregnet for noen. Dette vil dessverre påvirke alle kunder av alle merker som får sin elbil levert i 2023. Det er sterkt beklagelig at regjeringen innfører dette, og det er en samlet bransje som mener at dette er helt feil politikk som setter elbil-satsingen i Norge sterkt tilbake. Vi vil slite med å nå 2025-målet om kun å selge 0-utslipp personbiler, mener Jochumsen. 

Eksterne faktorer 

Krigen i Ukraina merkes også i bilbransjen. Tilgang på råvarer og en uforutsigbar leveringssituasjon er eksempler på dette.  

– Fraktsituasjonen har også vært krevende med et Shanghai som har vært stengt ned i lengre perioder. Det har vært turbulent, påpeker Jochumsen. 

Han mener bransjen har det for godt til å skulle klage over økte strømpriser, men nye bærekraftige løsninger er likevel et helt sentralt satsingsområde. 

– Vi skal installere solceller på alle anlegg, og legger vekt på bærekraft internt. Bil er noe folk trenger. Når ikke de kjøper ny bil, så må de reparere den de har. Derfor legger vi nå opp til å lage et eget verksted for biler som er 5 år eldre. Dette er grep vi tar når vi ser at det blir tøffere i økonomien. 

Omsetning i Agder

2021 ble et nytt rekordår for bilbransjen, drevet av høy etterspørselen etter elbiler.

Indeks: 127 (-13) 

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2009 til 2011, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2021 |  Omsetning: 14.256.656.000 kr | Driftsresultat: 742.323.000 kr | Antall ansatte: 3712 |  Antall selskaper: 630

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2021

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2021

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2021

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2023 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top