Vis rapport for

–Digitaliseringen har tatt et femårssteg

Pandemien har fått flere bransjer til å ta i bruk ny teknologi. Det er gode nyheter for IKT-klyngen Digin, som ønsker å bidra til innovasjon og å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger.

– Utviklingen har gått fortere enn vi trodde. Mange har skjønt at for å drive effektivt, spiller digitalisering en sentral rolle, sier Jeanette Tharaldsen, konstituert daglig leder i Digin.

IT-bransjen i Agder fikk seg en tydelig knekk i 2018, men opplevde i 2019 en svak vekst igjen. Den samlede omsetningen blant 520 selskaper var i fjor på 2.177.128.000 kroner, mens driftsresultatet endte på 109.137.000 kroner. Digin tror på vekst både i år og neste år.

Digitale fordeler

– Digitaliseringen har tatt et femårssteg. Bransjer som har vært tilbakeholdne tidligere, har oppdaget hvor effektiv digitale løsninger kan gjøre arbeidsdagen. Jeg tror mange kommer til å fortsette å droppe jobbreiser i stor grad, og for eksempel bruke Teams i stedet, også etter pandemien, sier Tharaldsen.

Hun peker på fordeler som at digitale møteplasser er tidseffektivt og ikke har de geografiske begrensningene som fysiske møteplasser har, noe som for eksempel gir enda flere mulighet til å delta på konferanser uavhengig av hvor man befinner seg.

– Ulempen er at vi mister litt av den verdifulle kontakten med hverandre, legger hun til.

Gode tider

Med over 90 medlemsbedrifter er Digin Sørlandets ledende IKT-klynge. Medlemmene er små og mellomstore bedrifter som driver med IKT-utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, akademia og det offentlige. Klyngen har hatt et stabilt, forsiktig økende medlemstall de siste årene. De vil jobbe for å få opp medlemstallet ytterligere når ny daglig leder er på plass.

– Mange sitter på hver sin tue her på Sørlandet. Vi ønsker å være aktøren som tilrettelegger for møteplasser, kobler sammen bedrifter og bidrar til mer samarbeid. Jeg tror det er verdifullt å skape arenaer for kompetanseheving og læring, gjerne via kurs, workshops, frokostmøter og foredrag, sier Tharaldsen.

Kompetanseheving

Den store utfordringen for IKT-bransjen er, ifølge Digin, underskudd på kompetent arbeidskraft. Digin har tett samarbeid med UiA, og ønsker å være en brobygger mellom bransje og akademia. For å oppnå kompetanseheving og rett utdanning, er kommunikasjon mellom de ulike aktørene viktig. De oppfordrer også bedrifter til å være åpne for å ansatte nyutdannede.

– Vi har nylig hatt en undersøkelse for å finne ut hvordan det står til blant IT-bedrifter her på Agder, og vi ble overrasket over at såpass mange har planer om å ansette nye folk neste år. Hele 60 prosent av medlemsbedriftene våre skal ansette neste år, mens sju av ti vil drive aktivt med kompetanseheving. Det viser at det er gode tider i IKT-bransjen, avslutter Tharaldsen.

Omsetning og driftsresultat i Agder

IT-bransjen fikk seg en tydelig knekk i 2018 i Agder, men har i 2019 en svak vekst igjen.

Indeks: 84 (+8)

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen de siste ti årene. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2019 | Omsetning: 2.177.128.000 kr | Driftsresultat: 109.137.000 kr | Antall ansatte 1.198 | Antall selskaper: 520

 

Storbyene: Omsetning i 2019

Storbyene: Gjennomsnitlig driftsmargin i 2019

Driftsmargin = Driftsresultat i % av omsetning

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2019

Dette tror IT-bransjen om omsetningen i 2021

Tallene er oppgitt i prosent

Back to Top