Vis rapport for

I omstillingens tegn

Går vi mot en ny industriell æra? For noen tiår siden var vi mange som spådde industriens død.

Vi var på vei inn i et samfunn preget av tjenestenæringer. Rundt 1970 kulminerte industrisysselsettingen i Norge. De mange industribedriftene som hadde sysselsatt sørlendinger i generasjoner, ble betraktet som døende kjemper. Og bransjene de arbeidet innenfor fikk merkelappen solnedgangsnæringer.

De virksomhetene som fortsatt hadde livets rett, flagget ut. Vel fikk vi også et nytt næringsliv bygget på gammel industrikultur; olje- og gass-service ble et eksempel på at det fortsatt nyttet. Men dette var likevel industri på en annen måte. Nå inngikk tjenester og industrivirksomhet i et nytt blandingsforhold. For Agder skapte dette en boom som varte til 2014. Så sprakk det.

Ny industribølge?

Så skjer det vi knapt hadde trodd. En ny bølge av industrietableringer er underveis. Egentlig har det vært på gang en stund. De kraftkrevende bedriftene har snudd seg rundt og blitt spydspisser for prosess- og produktinnovasjoner som møter krav for en ny tid. Vi må omstille oss for å møte det grønne skiftet, for å takle pandemier, og for å stå rustet dersom de globale forsyningskjedene skulle svikte. Dermed opplever vi to fenomener parallelt.

Noen virksomheter som flagget ut, henter produksjon hjem igjen, mens helt nye virksomheter og bransjer kommer til. Batteriprodusenten Morrow er det synligste tegnet på dette siste. I kjølvannet følger et variert knippe av foretak som ønsker å etablere seg, særlig i og rundt kraftknutepunktene i landsdelen, fra Åmli i øst til Tonstad i vest.

Kamp om arbeidskraft                           

Med ett er vi blitt mindre opptatt av arbeidsløshet. Nå dreier det seg i stedet om å skaffe folk til jobbene. Dette gjelder over hele landet. Vi trenger mer av det meste, både til privat og offentlig sektor

Den nye industribølgen er særlig knyttet til behovet for grønn omstilling. Det kan låte paradoksalt: For å få en grønnere fremtid, må vi også industrialisere. Dermed går vi ut av 2022 med noen uløste spørsmål. De mange etableringsønskene reiser innsigelser, særlig fra Statsforvalteren. Dette er saker det haster å løse.

Skrevet av:

Jon Paschen Knudsen, Professor ved UiA Handelshøyskolen

Back to Top