Vis rapport for

- Investeringsviljen er på vei tilbake

I 2020 opplevde bank- og finansnæringen samlet sett det beste omsetningsåret siden 2015. Fra å ha opplevd et negativt driftsresultat totalt i 2019, er pendelen nå snudd til pluss igjen.

– 2020 var et år vi trodde skulle bli vanskelig. Vi hadde nok alle litt nedgang i volum, men for vår bransje var det ikke dramatisk i forhold til mange andre bransjer som hadde det fryktelig vondt. Det ble et bra år med tanke på at det ikke ble så mye tap som vi trodde, og vi klarte til dels de inntektene vi skulle. Det var heller ikke noen i finansnæringen som delte ut bonuser, så bransjen har også tatt tæring etter næring der for å bygge reserver til å kunne møte dårligere tider igjen, sier Preben Lønn, regiondirektør Sør i Brage Finans.

Bank- og finansbransjen i Agder hadde i 2020 en omsetning på 4,5 milliarder kroner. Driftsresultatet var 431 millioner kroner. I 2019 var omsetningen 3,7 milliarder kroner, og driftsresultatet minus 346 millioner kroner.

Brage Finans, eid av flere større og mindre sparebanker rundt om i landet, hadde en solid vekst og utvikling i lønnsomheten i 2020. Selskapets avdeling i Kristiansand er samlokalisert med Sparebanken Sør, som eier cirka 21 prosent, og tilbyr leasing og lån til næringslivet samt private bil-lån.

Endret arbeidsmåte

Brage har stort fokus på å ha en lokal profil, og å være til stede der kundene er. De følger sine eierbanker der de åpner kontorer, og på den måten kan de følge kundene godt opp. Det gjorde de også under koronapandemien.

– Målet vårt var å hjelpe de kundene som hadde det vanskelig så godt vi kunne, og mange hadde faktisk ikke mulighet til å betale fordi de ikke hadde inntekt. Spesielt gjaldt dette hotell- og transportnæringen. Med transport tenker jeg da drosje- og busstransport, sier Lønn.

Han forteller at arbeidshverdagen til de ansatte i Brage endret seg da pandemien slo inn. Det å lage gode løsninger for kundene, og å tilrettelegge for fortsatt drift gjennom den vanskelige tiden, ble viktig.

– Vi endret strukturen på jobben vår. Fokuset var å gi utsettelser i form av avdragsfrihet fremfor å bevilge nye lån, det var det jo ikke behov for. Når slike ting oppstår bremser markedet seg litt naturlig, og mange bedrifter tok kontakt med oss fordi de var usikre på hva fremtiden skulle bringe. Heldigvis viste det seg etter hvert at mange i prinsippet ikke trengte utsettelsene, de klarte seg greit gjennom pandemi-tiden. Det er veldig bra for landsdelen at det har gått såpass bra.

Populær landsdel

Det som så altså så ut til å bli et vanskelig år for næringslivet i regionen, viste seg å gå bedre enn fryktet. Andelen konkurser i 2020 er nok større enn hva det vil være i 2021, men dette er først og fremst ikke korona-relatert, mener Lønn.

Brage Finans har hovedparten av sine finansieringer til transport og anleggsbransjen, det vil si maskiner og utstyr som ses langs veiene. De ser optimistisk på 2021 og fremtiden, både for dem og bransjen.

– Investeringsviljen er på vei tilbake til slik den var i 2019. Og så lenge det er så stor utbygging av veier og anlegg, og med masse infrastruktur som ikke er tatt hånd om i kommunene de siste årene, så vil det bli ganske bra i årene fremover. Det er også mye nybygg her nede, Sørlandet er populært!

Importspøkelse

For Brages kunder er det fortsatt knyttet usikkerhet både til import av varer og produksjon.

– Det er et lite spøkelse som heter import-situasjonen, og som handler om når bestilte varer ankommer. Leveringstiden er lang, og dette vil kunne påvirke produksjonen. Det svaret har vi ikke ennå, det kommer nok i begynnelsen av 2022. Men heldigvis ser det ut som flere har vært i forkant og bestilt godt med varer.

I tillegg har prisene for byggemateriale steget betydelig, og sammen med økt rente og redusert omsetning er det lite som skal til for at resultatene snur.

Det grønne skiftet

Finansnæringen har blitt opptatt av miljø og bærekraft og Brage Finans, i likhet med sine konkurrenter, har stort fokus på dette.

– Miljø er inn i tiden, særlig dette med ESG («Environmental, Social and Governance», eller bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring, red. anm.). Brage skal, som långiver og leverandør av finansielle produkter og tjenester bidra til bærekraftig vekst gjennom å forsterke positive og redusere negative påvirkninger på mennesker, samfunn, klima og natur, sier Lønn.

Han avslutter:

– Vi ser et skifte som skjer. Det mest synlige er at miljøvennlige alternativer velges foran andre alternativer. I tillegg har el-biler overtatt hegemoniet i forhold til andre biler, og så har el-gravemaskiner høy støtte hos ENOVA. Dette er fremtiden.

Omsetning i Agder

Bank og finans økte omsetningen i Agder i 2020, og ikke minst ble det totalt sett grønne tall – etter et minus i 2019. Hovedårsaken til smellen i 2019 var negativt driftsresultat i selskaper innen forsikring, samt en rekke investeringsselskaper. 

Indeks: 116 (+20) 

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 | Omsetning: 4.495.138.000 kr | Driftsresultat: 430.760.000 kr | Antall ansatte: 618 | Antall selskaper: 843

Driftsresultat i Agder

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2022 sammenlignet med 2021 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top