Vis rapport for

Tall fra andre bransjer

Tallene er hentet fra Foretaksregisteret og viser hele Agder. Tallene er inflasjonsjusterte.

Bilbransjen

2020 ble et rekordår for bilbransjen, både med tanke på omsetning og resultat. Driftsresultatet doblet seg nesten fra 2019.

Omsetning i 2020: 12.351.218.000 | Driftsresultat i 2020: 635.028.000

Antall selskaper i 2020: 591 | Antall ansatte i 2020: 3714

Landbruk og matindustri

Landbruk og matindustrien økte igjen omsetningen i 2020, og driftsresultatet femdoblet seg til over 400 millioner.

Omsetning i 2020: 4.457.430.000 | Driftsresultat i 2020: 414.938.000

Antall selskaper i 2020: 282 | Antall ansatte i 2020: 3850

Oppdrett og fiskeri

Oppdrett og fiskeri fikk et nytt godt år i 2020, men likevel en moderat nedgang.

Omsetning i 2020: 1.284.935.000 | Driftsresultat i 2020: 203.999.000

Antall selskaper i 2020: 147 | Antall selskaper i 2020: 565

Back to Top