Vis rapport for

Tall fra andre bransjer

Tallene er hentet fra Foretaksregisteret og viser hele Agder. Tallene er inflasjonsjusterte.

Landbruk og matindustri

Landbruk og matindustri gikk litt tilbake i 2021, men likevel en bransje preget av stabilitet.

Omsetning i 2021: 4.101.586.000 | Driftsresultat i 2021: 312.155.000

Antall selskaper i 2021: 283 | Antall ansatte i 2021: 3892

Oppdrett og fiskeri

Svært stabil aktivitet, men lavere driftsresultat innen oppdrett og fiskeri.

Omsetning i 2021: 1.312.517.000 | Driftsresultat i 2021: 107.729.000

Antall selskaper i 2021: 159 | Antall selskaper i 2021: 456

Transport

For første gang siden 2014 går bransjen i pluss som helhet, samtidig som omsetningen holder seg.

Omsetning i 2021: 12.650.306.000 | Driftsresultat i 2021: 494.278.000 Antall ansatte i 2021: 4263 | Antall selskaper i 2021: 587

Back to Top