Vis rapport for

Utfordrende tider for Huntonit

Nedgang i markedet og høye strømpriser har gjort at de siste to årene har vært utfordrende for Huntonit. De forbedrer seg på et nytt tungt år.

– Fjoråret gikk bra på grunn av at vi solgte ut en bedrift. Vi hadde et resultat på 61,6 millioner i fjor. Det er et av de bedre resultatene som har vært, sier Jon Helge Lande, administrerende direktør ved Huntonit.

Til tross for et godt resultat i fjor grunnet goodwill merket virksomheten en markant nedgang i markedet.

– Markedet i fjor gikk ned 12,6 prosent fra 2021. Nedgangen har fortsatt i år, og kommer til å fortsette til neste år. Vi går nå ned i en skikkelig bunn. Ikke en v, men en u. Bunnen kommer til å vare lenge, sier

Huntonit produserer trefiberplater til både proff og privatkunder. Nedgangen henger sammen med at nybyggbransjen går dårlig. I tillegg er det færre som pusser opp hjemmene sine.

– I nybyggbransjen er det nesten helt stopp, og det bygges nesten ikke nye eneboliger i Norge med 35 prosent nedgang. I tillegg har oppussingsmarkedet eller ROT-markedet stoppet opp på grunn av det høye rentenivået. Vi tror oppussingsmarkedet vil bedre seg før nybyggmarkedet. Disse to markedene går litt i utakt, forklarer Lande og legger til at under korona hadde Huntonit sine beste resultater i historien. Mange pusset opp, og fabrikken klarte nesten ikke å produsere nok fiberplater. Nå er situasjonen helt annerledes.

– Vi planlegger å produsere fire millioner kvadratmeter plater neste år. Det er noe av det laveste som har vært historisk. Det blir seigt å komme seg gjennom neste år.

Høye strømpriser

Lande legger til at de høye strømprisene gjør det utfordrende for virksomheten.

– Med de høye strømprisene er det krise. Når det kommer til områdepris, så ligger vi i det dyreste området i landet og det er helt katastrofe. Vi har skrevet noen strømkontrakter og sikret en del av strømmen på systempris, men vi har ikke sikret området. Det blir direkte konkurranse basert på hvor i Norge man ligger, sier Lande og fortsetter:

– På et godt år produserer vi 45.000 tonn plater. I år blir det cirka 25.000 tonn. I årene før 2021 kom strømregningen på 30-40 millioner, men nå blir den på 75 millioner for 25.000 tonn. Og nå er ikke strømprisene så utrolig høye heller. Desember i fjor var brutal. Men likevel er det to til tre ganger det vi var vant med fra før. Områdetillegget er på 28 millioner av disse 75 millionene. Det er cirka 35 prosent av totalkostnaden.

Kostnad og aktivitet

Huntonit, tidligere kaldt Norsk Wallboard, er de eneste i Norge som har fått godkjent interiørplatene sine av astma og allergiforbundet.

– Vi bruker trykk og damp med høy temperatur og presser trefiberene sammen med 4000 tonnstrykk. Konkurrentene har en tørr prosess og bruker mye lim for å lime sammen trefiberene. Vi bruker lite lim og det er bra for både innemiljø og det ytre miljøet.

Et annet miljøaspekt er at det brukes kortreist virke og flis fra lokale skogeiere i Agderegionen. Med 156 ansatte, er Huntonit Venneslas største private arbeidsplass. Neste år feires det at to ansatte har vært ansatt i hele 50 år på Huntonit. Men de vanskelige tidene har ført til at bedriften har måtte ta grep, og hadde en runde med permitteringer i første halvdel av 2023. De utfordrende tidene har også gjort at det ikke har blitt mange nye satsninger for bedriften.

– Vi har ikke hatt mange nye satsninger de siste årene, men vi lanserte en proffvegg for et par år siden. Det er en helt slett veggplate som en klikker i sammen, der man ikke trenger å sparkle skøyten. Denne platen er vår konkurrent til gips. Trendene på profiler og struktur for tiden er at veggene skal være slette og uten mønster, sier Lande.

Selv om utsiktene for det kommende året ser utfordrende ut for Huntonit, så er målet klart for den engasjerte direktøren som startet i jobben 1. september i år.

– Vi skal komme oss igjennom dette og vi skal fortsette å lage trefiberplater i Vennesla i fremtiden.

Omsetning for industri i Agder

Industrien har et stykke igjen til nivåene fram til 2014 da olje- og gassindustrien hadde sine mest aktive år i regionen, men en liten vekst er verdt å notere seg i 2022 – og en nær tredobling av resultatet. En overvekt av bedriftene forventer flere ansatte, men svakere lønnsomhet det kommende året. Om lag like mange forventer økt omsetning som redusert omsetning.

INDEKS: 44 (+1)

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2022  |  Omsetning: 23.699.560.000 kr  |  Driftsresultat: 324.034.000 kr  |  Antall ansatte: 9.554  |  Antall selskaper: 652

Driftsresultat for bransjen i Agder

Storbyene: Omsetning for bransjen i 2022

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2022

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin for bransjen i 2022

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2024 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomheten i 2024 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top