Vis rapport for

Vellykket satsing på jula

Hageland Oddernes Gartneri er blitt landets nest største Hageland-butikk, blant annet på grunn av deres satsing på jul. Men i år er folk mer forsiktig med å kjøpe dyrt.

– November og desember er veldig viktig for oss. Både for å holde staben oppe, og for å ha nok cash flow til å komme gjennom begynnelsen av året. Da er det ganske stille, sier daglig leder ved Hageland Oddernes Gartneri, Helge Røsstad.

Lokalene er sterkt preget av årstiden. Hagesenteret er erstattet av en stor og glitrende juleby. Her blir du møtt av juletrær, julenisser, julelys og julemusikk, og dessuten en liten landsby med hus, kirker, skibakke og en «magisk skog» for de minste.

Det er til og med hentet inn gamle lamper fra 70-tallet for å få riktig lys og stemning.

– Det er i denne perioden vi har flest nye kunder innom senteret. Og med en julesatsing som er rettet mot hele familien, rekrutterer vi forhåpentligvis også de som ikke har begynt å handle selv ennå, smiler butikksjef Frøydis Andersen.

Suksess i pandemien

Hageland Oddernes Gartneri er nest størst av over 100 butikker i Hageland-kjeden, etter å ha vært et godt stykke nede på lista for noen år tilbake. Siden 2015 har de levert gjennomgående gode tall.

I 2022 hadde senteret en omsetning på 75 millioner og et årsresultat på i underkant av 6,2 millioner. Året før var tallene 76,8 og 9,3.

I 2023 forventes en nedgang på rundt ti prosent fra fjorårsresultatet.

– Vi hadde to fantastiske år i pandemien, da veldig mange ville bruke pengene sine på hus og hage. Vi har i stor grad greid å holde på de gode tallene, men i år merker vi at folk er litt mer forsiktige. De kjøper mer billige ting, men det har vært en nedgang i de dyrere produktene, ikke minst hagemøbler. Vi har derfor tatt inn mer av billig- og mellomsegmentet, og vi har valgt leverandører som gir folk mer igjen for pengene, sier Røsstad.

Senteret har 17 fast ansatte, men er oppi 40 i de travleste periodene. Juleutstillingen begynner de å bygge allerede i slutten av september. Og selv om Hageland står bak selve konseptet, er de fleste ideer og avgjørelser tatt lokalt.

– Det er opp til hvert enkelt senter hva man vil gjøre, og veldig få gjør like mye ut av det som vi gjør her. Vi startet så smått i 2015, men denne store satsingen begynte vi med i 2020. Det er både lønnsomt og veldig gøy, sier Andersen.

Dyrt å gjøre tiltak 

Med 2500 kvadratmeter under tak og et stort behov for lys og varme, ble fjorårets strømpriser en stor utfordring også for hagesenteret på Lund.

– Da raste pengene ut og vi måtte gjøre noen tiltak. Men da vi skulle søke Enova om tilskudd var vi ikke kvalifisert til støtte fordi vi er innenfor et område med konsesjon til fjernvarme. Det synes jeg er veldig paradoksalt. Vi er i et grønt skifte, og det oppfordres til tiltak, og så får vi ikke støtte til å gjennomføre det. Vi har dyr strøm på Sørlandet, og hvis vi blir hemmet av lover og regler er det vanskelig å ta grep. Vi har måttet porsjonere det, i stedet for å virkelig kaste oss rundt, forteller Røsstad.

– Det har vært tøft, men vi kom gjennom det takket være en trygg økonomi. Og i år har vi gjort investeringer for å møte fremtida. Men jeg tenker jo på de som ikke har like god økonomi, og synes derfor det bør legges bedre til rette for å gjøre tiltak, sier han.

Jordnært i tøffe tider

Ledelsen ved senteret er optimistiske for fremtiden, og har satset hardt på å bygge opp en fagstab med høy kompetanse.

– Erfaringene viser at folk søker til hjem og hage også i dårligere tider. Det ser vi også på besøkstallene nå i jula. Når det skjer mye fælt i verden, trenger vi det jordnære, sier Røsstad

Omsetning for handelsbransjen i Agder

Etter to svært gode koronaår, er det en nedgang i 2022 – justert for inflasjon, både når det gjelder omsetning og resultat. Likevel ligger tallene godt over årene før 2020. Varehandelen ser positivt på det kommende året, om lag halvparten av bedriftene tror på økt omsetning og økt lønnsomhet.

Indeks: 132 (-7)

* Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år.

2022  |  Omsetning: 18.477.695.000 kr  |  Driftsresultat: 858.167.000 kr  |  Antall ansatte: 10.240  |  Antall selskaper: 1.303

Driftsresultat for bransjen i Agder

Storbyene: Omsetning for bransjen i 2022

Storbyene: Verdiskaping per innbygger i 2022

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin for bransjen i 2022

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om omsetningen i 2024 (tallene er oppgitt i prosent)

Hva med fremtiden? Dette tror bransjen om lønnsomhet i 2024 (tallene er oppgitt i prosent)

Back to Top